Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil fikk sykepleieprisen 2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.05.2019 14:36:08
Bente Aaland, Linda Brenden, Kristin Opgård og Liv Ødbehr

​Bente Aaland og Liv Ødbehr var to av jurymedlemmene som gledet Trysil sykehjems Linda Brenden og Kristin Opgård ved å gi sykepleieprisen 2019 til 2. avdeling på sykehjemmet.

​Hipp hurra for 2. avdeling på sykehjemmet! De tok hjem sykepleieprisen 2019 for sitt høye faglige nivå og måten de tar seg av studenter på.

​Avdelingsleder Linda Brenden og enhetsleder Kristin Opgård tok imot prisen og var med rette skikkelig stolte.

- Dette er er veldig god reklame både for kommunen og for jobben vi gjør for å rekruttere ny arbeidskraft, sier Linda.

Årlig pris

Sykepleieprisen utdeles årlig i forbindelse med Florence Nightingales fødselsdag 12. mai. Kriterier for å få den, er:

  • Praktiserer forbilledlig sykepleie/eller veiledning av sykepleiestudenter
  • Har iverksatt nybrottsarbeid for å heve sykepleiekvaliteten/og eller læringsmiljøet på sitt arbeidssted
  • Har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde en sykepleietjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet
  • Har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud av sykepleie- og helsetjenester til pasienter og pårørende
  • Har vist nytenkning og mot til å styrke kvaliteten på sykepleien
  • Utmerker seg som inspirator(er) for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter

Høyt nivå

- Dette er en avdeling med høyt faglig nivå. Avdelingens sykepleiere holder seg oppdaterte ved å ta videreutdanninger og ulike kurs som er av betydning for å kunne ivareta pasienter og pårørende på en best mulig måte. Avdelingen er til tider travel da de har pasienter med ulike sykdommer som er inne til kortere og lenger behandling, heter det i begrunnelsen.

Bra for studenter

Juryen har adoptert brevet fra forslagsstillerne der det videre heter:

- Avdelingen har studenter gjennom hele året, noe som selvsagt kan bli en slitasje for avdelingen, men her ser de det kun som et pluss å ta imot studenter uke etter uke. Som en av sykepleierne sa: «Dette er en unik måte for oss å holde oss oppdaterte på». Det som gjør avdelingen så bra for studenter er sykepleiernes evne til å få oss til å føle oss trygge slik at vi våger å spørre, uten at vi føler oss dumme. Vi føler heller at vi kan mye. De utfordrer oss slik at vi reflekterer over faget og våger å foreslå og iverksette tiltak noe som ikke har vært like lett som student. Trygghet skaper et større læringsutbytte, og vi føler at vi spiller på lag med hverandre for pasientene og pårørendes beste.

Praksisveilederutdanning

For å kunne ivareta studentene på best mulig måte så har avdelingen nå to sykepleiere på praksisveilederutdanning. Sykepleierne er forholdsvis nyutdannede, og det er på grunn av Trysil kommunes engasjement for å utdanne nye veiledere at det ble foretatt en endring i opptakskravene på praksisveilederutdanningen.

Unikt læringsmiljø

Læringsmiljøet på avdelingen er unikt i den forstand at det alltid settes av tid til studentene. Studentene blir utfordret og inkludert i miljøet. Som lærer har jeg hatt flere studenter som sier at dette er min beste praksis. Et vanlig utsagn er: «Jeg har aldri følt meg så ivaretatt som student og lært så mye».

Løsningsorienterte

Begrunnelsen avsluttes slik:

I Trysil kommune satses det på å utdanne sykepleiere. De deltar på ulike prosjekter og tar initiativ til et godt og nært samarbeid med høgskolen. Dersom vi mangler plasser til studenter så har de gjentatte ganger takket ja til å ta imot flere studenter. De er løsningsorienterte og faglig dyktige. Avdelingen har en egen fagsykepleier som også setter av tid til å veilede og undervise studentene etter studentenes behov. Studentene er aktive i pasientnære situasjoner, deltar i ulike praktiske prosedyrer, utfordres på refleksjon. Alltid pasienten, pårørende i fokus. Trysil kommune jobber også aktivt for å beholde sykepleiere samt rekruttere sykepleiere gjennom jobbvinningskurs.

Forslagsstillere og jury

Det var sykepleiestudentene Solveig H. Berg, Hanna G. Presthus, Frida T. Sjøgren og Stine Svee samt høgskolelektor og praksisveileder Ingrid Vesterås som nominerte avdelingen til prisen. I juryen satt professor Kari Kvigne, fylkesleder i NSF Hedmark Bente Aaland, rådgiver i praksis Karen Borg, seksjonsleder i sykepleie Frank Martinsen og instituttleder på Høgskolen i Innlandet Liv Ødbehr.

Sist oppdatert: 16.05.2019 14:57:55