Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil får ros for smertelindring i demensomsorgen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.12.2016 14:30:00
Irene Nygård Pedersen holder foredrag

​Prosjektleder og kreftkoordinator i Trysil Irene Nygård Pedersen fikk kjempegode tilbakemeldinger etter å ha fortalt annet helsepersonell om prosjektet hun leder.

Foto: Ida Nymoen, Trysil kommune

​I et drøyt år nå har de ansatte i 4. og 5. avdeling på Trysil sykehjem hatt fokus på smertelindring i demensomsorgen.

Det de gjør, legges merke til og høster ros langt utenfor Trysils grenser. ​

På Ullevål

I november holdt prosjektleder Irene Nygård Pedersen foredrag på en konferanse for prosjekter i lindrende behandlinger i region sør-øst på Ullevål sykehus.

- Etter foredraget fikk Irene fikk kjempegode tilbakemeldinger fra de som hørte på. De var veldig imponert over hva vi i Trysil får til! sier Ida Nymoen, avdelingsleder i 5. avdeling.

Treårig

Prosjektet startet høsten 2015 etter at vi hadde fått 350 000 kroner fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I år fikk vi nesten 190 000 kroner til.

- Prosjektet drives av personalet i 4. og 5. avdeling på sykehjemmet samt ei prosjektgruppe med en fagarbeider, en sykepleier, demenskoordinator og kreftkoordinator som også er prosjektleder, sier Irene Nygård Pedersen.

Mål

Prosjektets mål er at pasienter med langtkommet demens skal oppleve å være godt smertelindret. Helsepersonell skal ha kompetanse om smerter, smertelindring og demenssykdommer og i å bruke kartleggingsverktøy for å vurdere smerter hos pasienter i denne gruppen. Det skal utarbeides retningslinjer, og metodikk og verktøy skal kunne overføres til andre deler av helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn

Irene Nygård Pedersen sier at forskning viser at 60-80 % av sykehjemspasienter har smerter og at pasienter med demens eller kognitiv svikt sjeldnere får smertestillende behandling enn kognitivt friske. 

- Det høye antallet som har smerter, er en utfordring i seg selv og vi må være gode på å gi riktig smertelindring. Smertevurdering og smertebehandling hos pasienter med demens er utfordrende, da de ved moderat til alvorlig grad av demens har redusert hukommelse, språk, refleksjonsevne og forventninger knyttet til smerteopplevelsen, forklarer hun.

Ekstra fokus

Hun understreker at mange pasienter får god oppfølging i dag også, men det er viktig å gi dette temaet ekstra fokus og videreutvikle kompetanse og samarbeid på feltet.

- Prosjektets mandat er at personer med moderat til alvorlig grad av demens skal oppleve å være godt lindret for smerte, sier hun.

Første året

I prosjektets første år har det vært jevnlige prosjektgruppemøter, fokusgruppeintervju blant personalet, studiebesøk, undervisning og utprøving av ulike kartleggingsverktøy.

- Vi arrangerte også en vellykket fagdag 22. november. Både i år og i fjor deltok vi på erfaringskonferansen for tilskuddsmottakere for å fortelle om prosjektprosessen. Vi har også vært hos sykehjemsetaten i Oslo kommune og snakket om våre erfaringer i et stort prosjekt de driver der, sier Irene Nygård Pedersen.

Neste fase

- Prosjektet er nå ferdig med første fase, og vi har gjort oss flere viktige og nyttige erfaringer. Nå skal vi jobbe videre med oppfølgingen av resultatene vi har og håper å kunne etablere en ny praksis med et godt system og struktur for smertelindring. Etter planen avsluttes prosjektet innen utgangen av 2017, sier prosjektlederen.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.12.2016 14:33:09