Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Skryt til Trysil for godt samarbeid

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.05.2018 10:32:04
Caren Peters, Ida Nymoen og Wenche Nordengen

​Wenche Nordengen fra Sykehuset Innlandet trakk fram Trysil kommune, her representert ved Caren Peters og Ida Nymoen, som et eksempel på vellykket samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på et stort seminar på Hafjell.

Foto: Siv Bekkvang Stengrundet, Trysil kommune

Sykehuset Innlandet skryter av samarbeidet med Trysil i SAM-AKS - Samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri og kommunale sykehjem.

​Det forteller avdelingsleder i 3. avdeling på Trysil sykehjem Siv Bekkvang Stengrundet som har vært på SAM-AKS-seminar sammen med avdelingsleder og konstituert fagleder i 5. avdeling Ida Nymoen og Caren Peters og sykehjemslege Vasyl Braivnyk.

Seminaret

Tema for seminaret på Hafjell var samhandling, faglig ledelse, klinikk og forskning. Ida og Caren holdt innlegg om sine erfaringer med deltakelse i SAM-AKS. Det viktigste de trakk fram var:

 • Ansatte bruker kartleggingsverktøy oftere i hverdagen
 • Bedre forståelse for kartleggingsverktøy
 • Godt og regelmessig samarbeid med Mari Melby Øien, Trysils kontaktperson i avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet
 • Tett og godt samarbeid med ledelsen og ansatte i Trysil kommune og avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet
 • Fire ansatte på Trysil sykehjem har tatt kurs i TID-modellen som er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demensomsorg andre komplekse psykiske lidelser. Ansatte i avdeling for alderspsykiatri benytter den når de veileder ansatte på sykehjemmet.
 • Behov for jevnlige oppfriskningskurs

Vellykket samarbeid

- Avdelingsleder Wenche Nordengen i ressursenhet for demens i avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet trakk fram samarbeidet med Trysil kommune som eksempel på et vellykket samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Siv og er med rette stolt og glad for den tilbakemeldingen.

SAM-AKS

- Trysil sykehjem har vært en del av SAM-AKS-samarbeidet siden 2015. Det startet som en modell for klinisk samhandling mellom sykehjem i noen kommuner i Hedmark og Oppland og alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet, forteller Siv. I tillegg skulle prosjektet motivere kommunene til kunnskapsheving og FoU-/forskningsarbeid. SAM-AKS har vært i stadig utvikling, og endringer er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommunene.

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er bedre undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem samt å utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten med fokus på oppfølging av pasienter i sykehjem.

Delmål

Delmålene er:

 • Intern kompetanseheving i sykehjemmene
 • Bedre kommunikasjon mellom sykehjemmene og spesialisthelsetjenesten
 • Innføre standardisert prosedyre, i tråd med nasjonale retningslinjer, for undersøkelse av pasienter ved innleggelse i sykehjemmene
 • Generere oppdatert informasjon om sykehjemspasienters helsesituasjon
 • Bedre kompetanse i spesialisthelsetjenesten angående eldres helse i kommunal helsetjeneste
 • Bedre kontakt mellom alderspsykiater og sykehjemslege
 • Bidra til forskning i sykehjem

Ida Nymoen og Caren Peters 

Avdelingsleder Ida Nymoen og konstituert fagleder Caren Peters på Borgtun
delte sine erfaringer om SAM-AKS med deltakerne på et stort seminar i Hafjell.

Foto: Siv Bekkvang Stengrundet, Trysil kommune

Sist oppdatert: 31.05.2018 12:11:34