Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ny nattevaktsavdeling

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 22.05.2019 14:30:00
Ansatte på nattevaktsavdeling

​Her er den nye nattevaktsavdelingen! Bak fra venstre: Alexandar Zedracovic, Kenneth Vestli, Marie Louise Detloffson, Unni Moren, Barbro Floxe, Lotta Tidstrand og Kristin Opgård. Foran fra venstre: Ann Karin Myrstad, Ruth Norderhaug Hammer og Linda Togstad med sin datter.

Foto: Trysil kommune

​1. juni 2019 var den nye avdelingen for nattjenesten i drift. Samtidig tok vi i bruk et helt nytt pasientvarslingssystem.

​Med bakgrunn i endret organisering av nattevakter i enhet for sykehjem og enhet for hjemmetjenester - med færre årsverk på natt, startet den nye nattevaktsavdelingen 1. juni 2019.

Kick-off

13. mai var det kick-off på den nye nattevaktsavdelingen med både taler og marsipankake. - Nattjenesten som blir felles for hjemmetjenester og sykehjem bruker tida fram mot 1. juni til å teste ut velferdsteknologien og nye rutiner, forteller avdelingsleder Ruth Norderhaug Hammer.

Nytt pasientvarslingssystem

Rommene på sykehjemmet har nå fått installert såkalte room-mate som gir en digital overvåking. Systemet er tilpasset hver enkelt bruker.

Alarmer

Alarmer som benyttes kan for eksempel være ut av seng, vandrealarm og fallalarm. Pasienten får også et alarmsmykke på seg som de selv kan utløse ved behov. Systemet viser hvor i bygningen pasienten befinner seg, hvis alarmen skulle gå. Systemet har også muligheten for digitalt tilsyn.

Mobilt vaktrom

Pleierne på nattevaktavdelingen bærer mobiltelefon som mottar alarmer på mobilt vaktrom. - Vi er tidlig ute med iverksetting av et slikt pasientvarslingssystem. Det er ikke mange kommuner som har tatt dette steget. Vi er stavtaket foran! sier en fornøyd avdelingsleder.

Mål

Økt kvalitet og individuell og målrettet oppfølging av den enkelte pasient/bruker eller beboer skal skape en mer robust nattjeneste med rett kompetanse til den enkelte. Dette gir oss en større mulighet for å tilrettelegge tjenestene som skal gis på natt, samt videreutvikle gode og hensiktsmessige arbeidsforhold for de ansatte.

Sist oppdatert: 17.06.2019 07:29:17