Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Lokal forskrift om langtidsplass på sykehjem

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.06.2017 10:12:00
Trysil sykehjem

​Trysil kommunestyre har vedtatt forskrift om tildeling av langtidsplass på sykehjemmet.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Kommunestyret har vedtatt en forskrift om tildeling av langtidsplass på sykehjem​met. Den trådte i kraft 1. juli 2017.

​Forskriften inneholder kriteriene det skal tildeles plass etter og bestemmelser om retten til å stå på venteliste.

Kriterier

Om pasienten skal få tildelt langtidsopphold i sykehjem, skal avgjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering der blant annet følgende kriterier inngår:

  • hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er
  • om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom i løpet av døgnet
  • om pasienten har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er
  • pasientens evne og mulighet for selv å tilkalle hjelp ved behov
  • pasientens egne ønsker og pasientens trygghetsfølelse
  • om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder korttidsopphold i sykehjem, (hverdags-) rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning
  • om pasienten uten endring av bosituasjonen risikerer å få ulemper, å komme til skade eller å få sin helsetilstand eller funksjonsevne forverret, eventuelt om flytting kan virke skadeforebyggende og/eller bidra til at vedkommende får mulighet for å forbedre sin helsetilstand eller funksjonsevne
  • hensynet til andre personer, herunder om pasienten er til fare for andre

Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles umiddelbart. Pasienten kan i slike tilfeller ikke settes på vurderingsliste. For øvrig vil pasienter som er best tjent med slikt bo- og tjenestetilbud, settes på venteliste. De som står på ventelista, vil bli vurdert ved ledighet, og den med størst behov tildeles plass først.

Du finner hele forskriften til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 24.07.2017 09:55:25