Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Seks millioner friske startlånskroner

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 18.10.2017 12:30:00
Kjøkken

De siste åra har Trysil kommune hatt 2 millioner kroner i startlånspotten. Nå er den økt til 8 millioner kroner.

Kommunestyret har søkt om og fått 6 millioner kroner ekstra til startlån i år.

- Vi søker om 8 millioner kroner i 2018 også, for vi ønsker å jobbe målrettet for at vanskeligstilte skal kunne få kjøpe egen bolig i kommunen, sier sosialsjef Aud Marit Gjøstøl.

Bli boende

Hun mener at startlån er et godt virkemiddel for at flere skal bli boende i kommunen og at boligsituasjonen ikke skal være til hinder for at folk kan fortsette å jobbe her.

Boligsosialt

Startlån er et boligsosialt virkemiddel som skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer skal klare å skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

- De som kan få startlån, er personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Vi har et godt samarbeid med Sparebanken Østlandet, sier Aud Marit.

Behovsprøvd

Startlån tildeles etter en behovsprøving.

- Vi legger vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og om søkerne har benyttet muligheten til å spare innenfor de økonomiske muligheter deres inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir, sier hun.

Fullfinansiering

Da vi bare hadde 2 millioner kroner til rådighet, ga sosialtjenesten lån kun til 15 % egenkapital slik at unge og vanskeligstilte skulle ha muligheter for å komme seg inn på boligmarkedet.

- Vi vil fortsatt jobbe for denne gruppen, men i tillegg vil vi fullfinansiere to-tre boligkjøp i året, sier sosialsjefen.

Målgruppa

Disse er i målgruppa for startlån:

  • Personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har muligheter for å spare.
  • Personer med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Barnefamilier.
  • Personer som mottar trygd/offentlige ytelser og som derfor har lav men stabil inntekt.
  • Boliglånetakere med gjeldsproblemer.
  • Personer som trenger refinansiering fordi de står i fare for å miste boligen sin.

Unge i etableringsfasen

Aud Marit gjør oppmerksom på at unge i etableringsfasen som mangler egenkapital, ikke er i målgruppa for startlån. Det forutsettes at de bruker mulighetene de har for å spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i vanlig bank.

Kontaktpersoner

Er du i målgruppa og trenger bolig, kontakt Mariann Kristiansen eller Aud Marit Gjøstøl ved sosialtjenesten i Nav for en samtale, tlf 91 37 20 74 eller 55 55 33 33. 

Tilskudd

De sitter også på to tilskuddsordninger; etableringstilskudd og tilskudd til tilpasning av bolig.

Etablering

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering ved kjøp av ny eller brukt bolig og refinansiering. Ordningen er behovsprøvd, og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Tilpasning

Tilskudd til tilpasning av bolig skal gå til finansiering av små eller store ombygginger og tilpasninger, det vil si å gjøre boligen egnet slik at man kan fortsette å bo der selv om man har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig, og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Du finner mer informasjon om startlån og de to tilskuddsordningene på lenkene til høyre. Blant annet hvem som kan søke, hva man kan søke til og søknadsskjemaer.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 18.10.2017 12:33:38