Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Habilitering/rehabilitering

Habilitering/rehabilitering starter med spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Svaret fra brukeren på dette spørsmålet er veivisende for den videre prosessen. Fire bilder i collage

Et tverrfaglig team blir valgt ut i tråd med brukerens behov, uansett om det er fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale utfordringer.

Det gjøres en systematisk kartlegging av funksjonsnivået og sammen defineres målet og bestemmes hva det skal trenes på, veiledes i eller tilrettelegges.

Rehabilitering skiller seg fra opptrening ved at rehabilitering tar utgangspunkt i brukerens mål, og flere fra forskjellige faggrupper jobber sammen med brukeren om å nå målene, mens opptrening har fokus på gjenvinning av en enkelt funksjon og det er ofte bare en faggruppe involvert.

Det forventes at brukeren er motivert til å gjøre en innsats for å, i størst mulig grad, nå sine mål.

Målgrupper

Habilitering

Målgruppen for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, som trenger bistand med å oppøve nye funksjoner og ferdigheter som de i utgangspunktet ikke har hatt.

Rehabilitering

Målgruppen for rehabilitering er vanligvis brukere med ervervete funksjonsnedsettelser eller funksjonsnedsettelser som har oppstått senere i livet, og som har behov for å gjenvinne tapte funksjoner etter sykdom eller skade. Det kan også være en omstillingsprosess som fører til nye mål i livet.

Det er de samme verdiene som ligger til grunn og den samme tilnærmingsmåten som styrer prosessen og definerer målet både for habilitering og rehabilitering. Det brukes derfor bare begrepet rehabilitering.

Hvor foregår rehabilitering?

Rehabilitering foregår på forskjellige nivåer i kommunen og i sykehus. Noen har behov for spesialisert rehabilitering, eller har sjeldne medisinske tilstander og må derfor få tilbud fra spesialisthelsetjenesten ved sykehus eller spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner. Andre kan få tilbud på korttidsavdelingen på sykehjemmet i kommunen eller kan bo hjemme, men har behov for mer eller mindre spesialisert rehabilitering.

Individuell plan

Brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan (IP). I en IP blir det nedtegnet mål og delmål, tiltakene, og hvem som har ansvar for at det blir gjennomført, blir listet opp. En koordinator hjelper brukeren å styre prosessen.

Rehabiliteringsplan for Trysil kommune

Det er utarbeidet rehabiliteringsplan for Trysil kommune for perioden 2019-2023.

Hvem kan kontaktes ved behov for rehabilitering?

Det er koordinerende enhet ved tjenestekontoret i kommunen som er kontaktpunktet for rehabilitering. Enheten skal bidra til at tjenesteytere samarbeider ved planlegging og organisering av rehabiliteringstilbud.

Tjenestekontoret/Koordinerende enhet
Lundevegen 12
2420 Trysil
Tlf. 477 79 970
E-post: tjenestekontoret@trysil.kommune.no

Enhet for rehabilitering har egen facebookside.

Hjelpemidler

Ta direkte kontakt med enhet for rehabilitering, tlf. 400 36 308, e-post: jgl@trysil.kommune.no  

 Tjenestekontoret

 Enhet for rehabilitering

Sist oppdatert: 27.07.2020 10:38:39