Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vi har samlet psykisk helse og rusomsorg

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 07.02.2017 12:55:00
Trygve Øverby og Ann-Helen Ødegård

​Kommunalsjef Trygve Øverby og kommunepsykolog Ann-Helen Ødegård  mener omorganiseringa av psykisk helse og rus i Trysil vil gi brukerne som ofte har sammensatte behov, mer målrettede tjenester og bedre behandlingsforløp.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Trysil kommunes tjenester innen psykisk helse og rusomsorg er nå samlet i enhet psykisk helse som ledes av kommunepsykolog Ann-Helen Ødegård.

​Enheten har kontorer på Sønsthagen i Skredderbakken 8 A.

De ansatte

I tillegg til kommunepsykologen jobber familieterapeut Andreas Ødegaard og de psykiatriske sykepleierne Endre Godal og Ann Kristin Øverby i enheten. Det gjør også rusteamet vårt; ruskonsulent Lisbeth Holdbak Tollefsen, miljøterapeut Linda Holmseth Eggen og miljøarbeider Jan Kåre Strømfors.

Slagkraftig

- Vi har fått en slagkraftig enhet ved å samle ansatte fra tre andre enheter under én faglig leder; rusteamet fra Nav, de psykiatriske sykepleierne fra samtaletjenesten og familieterapeuten fra helsestasjonen. Med dette får vi et styrket fagmiljø, en sterkere koordinering av tilbudet og bedre samarbeid, også med spesialisthelsetjenesten, sier kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Trygve Øverby.

Tilgjengelige

Enhetsleder Ann-Helen Ødegård sier at tjenestene skal være lett tilgjengelige.

- En trenger ikke noe vedtak for å ta kontakt og få en samtale med oss. Dette er et lavterskeltilbud som er direkte rettet mot brukerne. Vi har fått et sterkt, faglig nettverk samlet under ett tak, og det vil gi brukerne som ofte har sammensatte behov, mer målrettede tjenester og bedre behandlingsforløp, sier hun.

Lederens ansvar

Enhetslederen rapporterer direkte til kommunalsjefen. Først og fremst skal Ann-Helen Ødegård ha ansvar for organisasjon og utvikling av tjenesten. Det innebærer også faglig samarbeid med andre enheter som har med psykisk helse og rus å gjøre i jobbhverdagen, for eksempel helsestasjonen, hjemmetjenesten, legene, sykehjemmet, Nav, barnevernet, PP-tjenesten, skolene og barnehagene. Som kommunepsykolog kommer hun i tillegg til å jobbe direkte med noen brukere.

Tidlig på banen

Psykiske helseproblemer øker i hele landet, også i Trysil.

- Psykiske lidelser er årsaken for en tredel av søkerne som får uføretrygd, og er i ferd med å passere rygg- og skjelettskader. Det er viktig å komme inn tidlig for å forebygge, sier enhetslederen. 

- Psykososiale forhold er vesentlige også i et folkehelseperspektiv. Derfor satser vi på tidlig og tverrfaglig intervensjon, sier kommunalsjefen.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 07.02.2017 12:54:46