Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.Basseng, trapp og startblokker i svømmehall

Kommunehelsetjenesten skal ha tilsyn med disse faktorene. Den har også tilsyns- og godkjenningsansvar overfor en rekke virksomheter som skoler, barnehager og badebasseng.

I Trysil benytter vi oss av fagkompetansen i Miljørettet helsevern i Elverum kommune som ivaretar kommuneoverlegenes interesser for kommunene Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal. Avdelingen arbeider for å unngå at forurensning, avfall og skadelige omgivelser og produkter skal føre til helseskade eller gå ut over trivselen. Gjennom faglig rådgivning og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen skal avdelingen medvirke til å forebygge sykdommer og helseskader.

Viktige arbeidsfelter for avdelingen er:
  • Barns miljø i skoler og barnehager: Veiledning, tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
  • Dyrehold: Hygieniske forhold ved dyrehold i tettbygd strøk. Tilsyn, godkjenning av blant annet ridesenter og hundepensjonater samt klagebehandling.
  • Hygiene i lokaler med mer: Veiledning og tilsyn av lokaler der offentligheten har adgang som frisører, hudpleievirksomhet og liknende, campingplasser, leirplasser, kirker, svømmebasseng med mer.
  • Inneklima: Råd og veiledning om innemiljøproblemer knyttet til fukt, varme, ventilasjon, lysforhold og materialbruk.
  • Stråling: Veiledning og tilsyn med helseskadelig stråling, radon, solarier, elektromagnetiske felt.
  • Støy: Råd, veiledning, og eventuelt vedtak om krav/retting vedrørende anleggsstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underholdningsstøy.
  • Vann: Uttalelse til godkjenning av drikkevannsanlegg. Overvåking av badevannskvalitet. Tilsyn med hygieniske forhold i forbindelse med avløpsvann.

Trysil kommune er også deleier av Labpartner IKS som analyserer drikkevann, næringsmidler, miljøprøver og fungerer som en servicebedrift for kommuner, bedrifter og privatpersoner. Les mer om vannprøver under Aktuelt nedenfor.

​​​​​

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 02.10.2019 16:31:43