Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Webkurs i profesjonelt styrearbeid

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 19.05.2020 08:55:00
Styrearbeid

​Nå kan du delta på kurset Profesjonelt styrearbeid. Kurset er nettbasert og fordeler seg over tre webinarer. Påmeldingsfristen er 26. mai.

​Et profesjonelt og kompetent styre har stor betydning både for gründere og etablerte bedrifter.

Ressurs

Et styre som inkluderer eksterne styremedlemmer vil normalt ha en kompetanse som du eller bedriften din ikke har, og kan sees på som en ressurs og en nøkkelfaktor for å lykkes. Dette gjelder kanskje spesielt i en etablerings- og vekstfase eller når man er eksponert for en krise.

Kurset 

Styreforeningens kurs Profesjonelt styrearbeid bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og annen sentral lovgivning, samt aktuelle forskrifter som vedrører styrearbeid og styremedlemmer i selskaper, organisasjoner og virksomheter. Det er nylig oppdatert med litt mer vekt på hvordan et styre må forholde seg til akutte krisesituasjoner.

Her kombineres det vesentlige regelverket med praktiske cases og oppgaver opp mot virkelighetens utfordringer.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for styremedlemmer, varamedlemmer og observatører, daglig ledere og eiere i alle typer selskaper, virksomheter og organisasjoner. Det er også egnet for styremedlemmer i politiske partier, kommunestyrer, stiftelser, lag etc., samt medlemmer i valgkomiteer, valgstyrer og andre som er delaktige i prosesser knyttet til styrearbeid eller har interesse for emnet.

Kursinnhold

 • Styrets hovedoppgaver og rolle etter aksjelovene og annen selskapslovgivning
 • Styret som kollegium, dets kollektive ansvar og det personlige ansvaret - generelt og i akutte krisesituasjoner
 • Valg av styremedlemmer og de ulike rollene i styret
 • Ansattes rettigheter og rolle i forhold til styreverv
 • Styrelederrollen – rettigheter, plikter og begrensninger
 • Konstituering av styret og styreinstruksen
 • Daglig leder og andre ledende ansattes forhold til styret
 • Styrets arbeidsform og praktisk styrearbeid
 • Styreplan og årshjul/årsplan for styrets arbeid
 • Innkalling, referat, protokoll, protokolltilførsel og formelle forhold
 • Utfordringer med styrearbeid i praksis
 • Håndtering av informasjon og fortrolig informasjon, taushetsplikt, aktsomhet generelt og i akutte krisesituasjoner

Tre webinarer

Styreforeningens kurs Profesjonelt styrearbeid er levert til over 12 000 deltakere og er omarbeidet til et nett/web-kurs fordelt over tre webinarer på 2 timer. Kurset inngår som et tellende/ poenggivende kurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og alle deltagere får gratis medlemskap i styreforeningen i fire uker.

 • 2. juni kl. 16-18
 • 4. juni kl. 16-18
 • 9. juni kl. 16-18

Kursholder

Kursholder er Ole Sverre Spigseth. Han er styrekonsulent og foreleser i Styreforeningen og har mange års erfaring som daglig leder og fra styrearbeid både i internasjonale konsern og i norske SMB-bedrifter.

Påmelding

Kurset krever en egenandel på 1 000 kroner per deltaker, mens Trysil kommune dekker det resterende. Det er plass til maksimalt 15 deltakere og førstemann-til-mølla prinsippet gjelder. Påmeldingen er bindende. Send din påmelding til næringsrådgiver Bjørn Olsen på beo@trysil.kommune.no innen utgangen av 26. mai.

Sist oppdatert: 27.05.2020 00:53:28