Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil må bli omstillingskommune

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.03.2020 11:48:43
Erik Sletten og Stine Akre

​Ordfører Erik Sletten og varaoardfører Stine Akre mener Trysil kommune må få status som omstillingskommune og har innspill til flere tiltak for å gjøre tilværelsen enklere for små og mellomstore bedrifter i disse vanskelige korona-tider.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Trysil må få 30 millioner kroner til omstillings- og nyskapingsarbeid de neste 3-5 årene, skriver ordfører, varaordfører og næringssjef i et brev til sentrale myndigheter.

​Slik avslutter de brevet:

- Dagens situasjon har vist oss at vi er spesielt sårbare og at det er behov for omstilling. Det betyr ikke at vi skal kaste alt vi har over bord, men starte en prosess der vi ser på mulighetene inn mot det nye og kanskje ukjente. Vi må omstille oss i forhold til en situasjon der markedet tenker annerledes, til det grønne skiftet, der handel endres og digitale løsninger vil ha en oppblomstring. Det er derfor behov for at Trysil kommune får status som omstillingskommune og tilføres midler i størrelsesorden 30 millioner kroner i en periode på 3-5 år til omstillings- og nyskapingsarbeid. Målet med arbeidet skal være å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften og utviklingsevnen i næringslivet og kommunen.

Tiltakspakker

Næringslivet i Trysil og Trysil kommune er tilfredse med de tiltak som Stortinget har vedtatt, spesielt de som er individrettet, heter det i brevet. Men de savner flere bedriftsrettete tiltak og foreslår:  

Avhjelpe likviditetssituasjonen i små og mellomstore bedrifter

 • Innføre en ordning som på tvers av bransjer kompenserer for faste kostnader og rettes mot virksomheter som har en vesentlig omsetningsreduksjon, ref. den danske modellen
 • Redusere reiselivsmomsen til 8 % fra 1.1.2020
 • Redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i hele 2020

Lån og tilskudd

 • Sikre regionale utviklingsmidler til fylkene slik at kommunene kan få påfyll på sine lokale næringsfond 
 • Sikre at bankene reduserer rentenivået med umiddelbar virkning
 • Sikre små bedrifter tilgang til bankenes lånepakker og statens garantiordning
 • Forbedre og forenkle mulighetene for oppstart av ny virksomhet

Kompetanse

 • Senke terskelen for kompetansehevende tiltak slik at det kan være aktuelt for nøkkelpersonell framfor permittering
 • Sikre at permitterte beholder dagpenger ved gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak

Offentlig aktivitet

Dagens situasjon krever en motkonjunkturpolitikk. Mange kommuner har et stort etterslep på helt nødvendige investeringer og vedlikehold. Det er derfor behov for nasjonale lån og tilskuddsordninger  for å opprettholde og stimulere til økt lokal aktivitet: 

 • En vegpakke hvor kommunene gis midler til oppgradering/vedlikehold av kommunale veier, bruer og trafikale flaskehalser
 • Stimulere til økt aktivitet i bygging av boliger, barnehager, omsorgsboliger og andre institusjonsplasser gjennom Husbanken
 • En statlig finansieringspakke for vedlikehold av offentlige bygg

Kommunale virkemidler

Kommunene må også ta ansvar, bruke de virkemidlene som er til rådighet og sette i gang aktivitet, skriver de: I Trysil er det vedtatt et investeringsbudsjett på 122 millioner kroner, og vi ser nå på om det er mulig å forsere noen av de budsjetterte prosjektene. I tillegg har vi et landbruksfond og et idrettsfond som vil stimulere til og utløse aktivitet i privat sektor.

Mottakere

Brevet, som du kan lese i sin helhet her, er sendt til blant andre finansministeren, næringsministeren og kommunalministeren, stortingsrepresentantene fra tidligere Hedmark fylke, fylkesmannen, NHO Innlandet, LO Innlandet og KS Innlandet.

Sist oppdatert: 25.03.2020 12:14:07