Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tillatt med litt organisert aktivitet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.04.2020 13:52:26
Nybergsund stadion

​Hvis man er maks fem personer til stede, holder minst to meters avstand og følger andre restriksjoner, kan lag og foreninger nå organisere noen aktiviteter.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Kommuneoverlege Hanna Rydløv sier at lag og foreninger nå kan organisere aktiviteter for maks fem personer – med visse begrensninger.

- Vi har tatt veilederen fra Helsedirektoratet som kom 1. april til etterretning. Den åpner for litt tilrettelagt, organisert aktivitet, sier Hanna. 

Restriksjoner

Det er derfor nå mulighet for at lag og foreninger i Trysil kan ha en viss aktivitet, men bare hvis:

  • de er fem personer eller færre til stede.
  • de kan holde to meters avstand.
  • de unngår felles berøringspunkter.
  • de unngår samling før og etter aktivitetene.
  • de tilrettelegger for basalt smittevern (håndvask m.m.)

Risiko for smitte

Kommuneoverlegen minner om at sykdommen covid-19 smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Det kan skje på tre måter:

  • Gjennom lufta ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og liknende) gjennom nysing eller hosting, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

- Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte. En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet viser at smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt. Risikoen for smitte øker med tida man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er, sier Hanna.

Forskriften

Som en del av tiltakene for å begrense nærhet mellom personer, har regjeringen i forskrift forbudt enkelte kultur- og idrettsarrangementer, det vil si: 

  • kulturarrangementer der personer fysisk møtes.
  • idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs der personer fysisk møtes.

Veilederen

1. april kom Helsedirektoratet med en veieder for tolkning av dette forbudet. I den står det:

«Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.

Forbudet innebærer videre at lag og foreninger mv. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.

Forbudet gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter.

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.
Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes.»

Sist oppdatert: 06.04.2020 14:38:55