Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Slik virker grensekontrollen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.04.2020 14:40:00
Grensekontroll. Foto: Per Becker, Østlendingen

​Politi og heimevern kontrollerer trafikken som kommer inn i Trysil fra Sverige.

Foto: Per Becker, Østlendingen

​Skal du passere grensa mellom Norge og Sverige nå, må du ha med godkjent identifikasjon, det vil si gyldig pass.

Grensekontrollen er foreløpig forlenget i ytterligere 90 dager fra 16. mai kl. 8.

Arbeidsreise

For våre grensegjengere, det vil si de som bor i Sverige og jobber i Trysil, anbefales det også at de har med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

- Det letter arbeidet vårt med å sjekke fakta. Det holder med en kort bekreftelse på arbeidsforholdet som også inneholder underskrift og kontaktinformasjon til kontaktperson hos arbeidsgiver, sier stabssjef og seksjonsleder Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

Karantene

Teigen understreker at alle som slipper inn i Norge fra utlandet, må i 10 dagers karantene. Riksadvokaten har fastsatt at botens størrelse for brudd på karantenereglene normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager.

Unntatt fra karantenebestemmelsene er personer som krysser grensen under reise mellom bolig og arbeidssted når de er i arbeid. Unntatt er også personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov. Blant dem er personer som gjennomfører vare- og passasjertransport når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, heter det i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge.

Utlendinger

- Borgere fra andre land som ikke har gyldig grunn til å være i Norge, blir stanset på grensen og bortvist, sier Teigen.

Hvem som slipper inn i landet, går fram av bortvisningsforskriften.

HV-mannskaper

Norge har mange grenseovergangssteder, og politiet har bedt om bistand fra Heimevernet til å støtte med oppgaver innen vakthold, transport og logistikk, skriver de på sine hjemmesider.

- I tiden som kommer, vil Heimevernet gi støtte til det sivile samfunnet i samråd med politiet, og som en del av landets samlede beredskap. Dette bidrar til at politiet kan opprettholde egen innsatsevne og prioritere ressursene best mulig for å ivareta vårt samfunnsoppdrag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Militært personell om bistår politiet ved grenseovergangene, er ikke bevæpnet, og er underlagt politiets ledelse. Soldatene har fått begrenset politimyndighet for å ivareta oppdraget som handler om vakthold.

- Heimevernet skal varsle politiet i tilfeller hvor utlendinger ikke etterkommer pålegg, slik at politiet kan forestå eventuell pågripelse eller bortvisning, sier Bjørnland.
 

Sist oppdatert: 15.07.2020 00:53:02