Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Velkommen tilbake, 1.-4. trinn!

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.04.2020 13:30:24
To jublende barn ved datamaskin

​Vi gleder oss til å ta imot småskoleelevene igjen fra 27. april. Barn og foresatte skal være trygge på at de skal få spennende og gode skoledager der smittevernregler settes i høysetet.

​Fra og med mandag 27. april åpner vi skolene igjen for 1.-4. trinn.

​Kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard skriver:

Da gleder vi oss til å ta imot 1.-4. klassingene på skolen fra og med mandag 27. april. De ansatte planlegger nå detaljert hvordan de skal organisere gode og trygge skoledager. Dette gjøres likt for de tre kommunale barneskolene i Trysil.

Organisering

I tråd med den nasjonale veilederen deler vi opp slik at det ikke blir flere enn 15 i hver gruppe (såkalte kohorter). Det betyr at på Vestre Trysil og i Jordet blir det tilsvarende grupper som tidligere, men på Innbygda deles hver klasse i to.

Timeplan og SFO

Det blir noen endringer fra opprinnelig fag- og timefordelingsplan, men vi skal ha gode, varierte og spennende skoledager. Vi vil legge opp til flere uteøkter med god bruk av nærmiljøet. Skolene vil gi mer informasjon om organisering og oppmøte.

Innbygda skole tilbyr inntil videre SFO kl. 8.30-16, mens Vestre Trysil og Jordet har de gamle åpningstidene på SFO. De som har behov knyttet til samfunnskritiske funksjoner, tar kontakt med skolen.

Vi følger retningslinjene rundt måltider i den nasjonale veilederen.

Skoleskyss

Skoleskyssen går som vanlig fra og med 27. april. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser på hver rad, sitte to barn på hver rad med alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen eller drosje.

Snakk gjerne om hvordan dette skal gjøres hjemme. Innlandstrafikk henviser til samme veileder som oss.

Smitteverntiltak

I samarbeid med kommuneoverlegen utarbeider vi en lokal oppsummering av den nasjonale veilederen for smittevern i skolene. Den vil bli oppdatert av hver enkelt skole og sendt ut til foresatte senest fredag 24. april.

Her er den nasjonale veilederen om smittevern for trinnene 1 - 7.

Den blir gjennomgått med alle ansatte denne uka, og de lokale rutinene baseres på denne. Det blir forsterket renhold når skolene åpner. Detaljer om dette finner du i veilederen.

Hvis du velger å holde barna hjemme fra skolen

Utdanningsdirektoratet forventer ikke at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme av andre grunner enn smittevern eller helse. Det betyr at foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, selv må ivareta opplæringsplikten – for elever som holdes hjemme, skal ha opplæring.

Alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Foreldre kan velge å undervise egne barn hjemme, såkalt privat hjemmeundervisning. Men da er det foreldrene som har ansvaret for å gi barna tilsvarende opplæring som i grunnskolen. Vi ber foresatte ta kontakt med skolen hvis de har spørsmål rundt dette.

Samarbeid hjem-skole

Det anbefales ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger på dette stadiet av covid-19-utbruddet. Digitale møter anbefales. Utviklingssamtaler bør erstattes med digitale møter. Der det ikke er mulig, kan utviklingssamtalen gjennomføres etter fastsatte rutiner.

5.-10. trinn

For 5.-10. trinn fortsetter hjemmeundervisningen slik den er i dag. Vi har i dag ingen signaler om når skolene vil åpne igjen for disse.

Sist oppdatert: 22.04.2020 15:29:04