Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Regjeringens forslag til økonomiske tiltak

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 13.03.2020 23:30:00
Kokker

​I overkant av 1 000 kan bli permittert.

​Regjeringen legger nå fram de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

​- Regjeringen har 13. mars kommet med forslag til strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Her finner du viktig informasjon både til deg som bedriftsleder og deg som ansatt, sier næringssjef Gro Svarstad.

NAV

Informasjon om regelverket for permitteringer finner du på nav.no (se lenke til høyre). NAV kontoret i Trysil har enn så lenge åpent mandag, onsdag og fredag fra kl 12 til 14.30.

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser:

  • Nå iverksettes strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet.
  • Den nærmeste tiden vil vi jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.
  • Vi vurderer også bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig.

I denne første fasen har regjeringen prioritert følgende tiltak:

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

Mer informasjon om de ulike tiltakene kan du lese om på regjeringen.no, se lenke til høyre.

Sist oppdatert: 19.03.2020 09:25:45