Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Regjeringen åpner gradvis opp Norge

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.05.2020 08:19:33
Statsråd Kjell Ingolf Ropstad, statsråd Bent Høie, statsminister Erna Solberg og statsråd Guri Melby

​Statsråd Kjell Ingolf Ropstad, statsråd Bent Høie, statsminister Erna Solberg og statsråd Guri Melby.

Skjermdump fra regjeringens pressekonferanse 7. mai 2020

​Her ser du hvilke planer regjeringen har for gradvis gjenåpning av Norge under koronapandemien.

​Merk at planene forutsetter at smitteverntiltakene kan overholdes, og det er fortsatt svært viktig at vi alle følger smittevernrådene som å holde avstand, vaske hendene ofte, god hostehygiene og ikke håndhilse og klemme. Vi må alle bidra til at smittespredningen ikke øker og minske risikoen for at de risikoutsatte gruppene i landet ikke blir alvorlig syke.

Fra 7. mai

 • Privat kan man samles i grupper på inntil 20 forutsatt at man holder en meters avstand.
 • Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i grupper på inntil 20 med en meters avstand.
 • Idrettshaller kan åpne, med det er forbudt å bruke garderobene.
 • Man kan ha arrangementer på offentlig sted med inntil 50 deltakere hvis de kan holde en meters avstand. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Det må være en ansvarlig arrangør. Arrangøren skal holde oversikt over hvem som er til stede, iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta håndhygiene. Andre arrangementer på offentlig sted er forbudt.
 • Helsepersonell kan reise utenlands, men det frarådes. Alle som har vært i utlandet, må i karantene i ti dager når de kommer hjem. Reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk symptomer, skal i karantene i ti døgn. Det samme gjelder hvis man har vært nærmere smittede personer enn to meter i mer enn 15 minutter. Personer som har hatt covid-19 slipper karantene i seks måneder etter at de ble friske.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde minst en meters avstand i hele arbeidstida. Hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet anbefales videre i områder der ansatte er avhengige av kollektivtrafikk for å komme på jobb.

Fra 11. mai

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Siden smittevernreglene skal følges, kan det bety at ikke alle kan være på skolen samtidig, men at kommunen må ha opplegg for både skole- og hjemmeundervisning.
 • Voksenopplæringa og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan åpne.
 • Kjøreskolene kan åpne hvis de følger smittevernkravene til virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Bingohaller og liknende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Det er et mål at alle disse studiestedene skal kunne åpne fra semesterstart høsten 2020.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang.
 • Folkehøgskolene skal være stengt ut skoleåret med unntak for kortkurs.
 • Det kommer en veileder for idretten med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt.

17. mai-feiringen

Regjeringen har bestemt følgende rammer for nasjonaldagen 2020:

 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med to meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens en meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
 • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
 • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc., regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
 • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling).
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
 • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av covid-19-forskriften overholdes.
 • Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:
  • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene.
  • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
  • Syke må holde seg hjemme. 

Fra 1. juni

Regjeringen tar sikte på at:

 • serveringssteder som ikke selger mat, kan åpne hvis de kan holde regelen om avstand på minst en meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering. Det vil før dette bli gjort endringer i regelverket som gjør det mulig for kommuner å frata enkeltsteder skjenkebevillingen i en avgrenset periode hvis de ikke følger kravene om avstand. Dette skal gjelde alle steder med bevilling.
 • fornøyelsesparker kan åpne. Begrensningen for arrangementer på 50 personer vil ikke gjelde antall besøkende i parken, men vil gjelde arrangementer som gjennomføres i parkene (konserter, forestillinger osv.). Avstandskravene vil gjelde mellom enkeltbesøkende og familiegrupper.
 • organisert svømming, inkludert skolesvømming, kan åpne.
 • det kommer nye fritidsreiseråd senest 15. mai som skal gjelde fra 1. juni.

Fra 15. juni

Regjeringen tar sikte på at:

 • det kan åpnes for arrangementer med opptil 200 personer. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1. september. Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500
  vil bli vurdert månedlig.
 • treningssentrene kan åpne dersom helsemyndighetene og bransjen har kommet fram til  forsvarlige smitteverntiltak.
 • badeland og svømmehaller kan åpne for alle dersom helsemyndighetene og bransjen har kommet fram til  forsvarlige smitteverntiltak.
 • seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni ved at det gjøres unntak fra en meters-kravet.

Se regjeringens pressekonferanse her.

Sist oppdatert: 08.05.2020 08:57:42