Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Råd, tips og veiledning til jord- og skogbrukere

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 06.04.2020 12:05:00
Storfe på utmarksbeite

​Storfe på utmarksbeite.

Foto: Siv Broman Lyseggen

​Landbruksavdelingen informerer om ulike tilskudds- og støtteordninger med mer.

​Med bakgrunn i koronasituasjonen er det et stort behov for informasjon på mange områder. Landbruket er intet unntak i så måte.

- Matvareforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon. Det betyr at landbruket har en sentral rolle i å bidra til å holde hjulene i gang. Vi har her samlet informasjon som vi håper kan være til nytte, sier de ansatte på landbruksavdelingen.

Nyttige lenker

Støtteordninger fra fylkeskommunen

Innlandet fylkeskommune har lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no som dere som gründere og bedrifter bør kjenne til. Alle søknader må sende inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Har du spørsmål, kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen - kontaktpersoner finner du her. Merk at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

Saueklipping

Saueklippere som er i karantene eller i isolasjon etter gjeldende bestemmelser kan ikke delta. Vær oppmerksom på blant annet reglene om 14 dagers karantene for alle som ankommer fra utlandet. Det samme gjelder selvsagt også egne folk for håndtering av sauen og sortering av ull.

Det henstilles til at saueklippere som kommer utenfra losjeres inn på en fast plass gjennom hele oppholdet i bygda og at ikke klipperne handler selv i butikkene.

Håper sauebønder som benytter samme klipper kan gå sammen om å ordne et greit losji og ordne med innkjøp av mat. Dessverre er det ikke tida for at alle inviterer klipperen inn på middag slik man ellers gjør iblant.

Det forutsettes at rådene om å holde avstand, vaske hender og øvrige smitteforebyggende tiltak følges etter beste evne. Poenget er å forebygge smitte begge veier. Saueklipperne er som bøndene selv kritisk personell i dagene framover, og det gjelder å holde flest mulig utenfor både karantene og smitte.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kroner per plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner. Les mer her.

Tilskudd til gjødsling og tettere planting

På statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 23,5 millioner kroner til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Med ubrukte midler fra 2019 er det cirka 24,5 millioner kroner til disposisjon i 2020 for disse klimatiltakene. I 2019 ble det brukt cirka 36,5 millioner kroner i tilskudd til gjødsling og tettere planting. Det lar seg dermed ikke gjøre å opprettholde fjorårets tilskuddssatser i 2020.

Midlene og ordningen har vært virksom noen år, er godt kjent og har vært håndtert og håndteres også i 2020 som en sentral ramme.

Det gjøres ingen endringer med søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår for tilskuddene i 2020. Tilskuddssatsene fastsettes for 2020 som følger for de ulike tiltakene, les mer her.

  • Gjødsling: Inntil 40 % tilskudd
    - les mer om søknadsfrist, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her
  • Tettere planting: Inntil 60 % tilskudd
    - les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her
  • Suppleringsplanting: Inntil 20 % tilskudd
    - les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

Når det over står inntil 20 %, 40 % og 60 % for de ulike tiltakene, så skyldes det at utbetalingene ikke kan gå ut over tildelt ramme.

Nettkurs i skogplanting

Nå er behovet for opplæring av nye plantører betydelig. Skognæringens fellessatsing på e-læring: Skogskolen endrer nå fokus og satser på å tilby koronafri opplæring i skogplanting så snart som mulig etter påske.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 06.04.2020 12:09:13