Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Lege studerer røntgenbilde.

 

​Pasient- og brukerombudet (Pobo) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.

​Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning. Pobo har kontor på Hamar.

Henvendelser
Pobo tar imot henvendelser som gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Sistnevnte gjelder for eksempel fastlege, legevakt, psykisk helsehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, avlastning, rehabilitering, tiltak for rusmiddelavhengige, brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. Ombudet understreker at dette bare er eksempler. Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og andre tjenester fra Nav ligger utenfor ombudets arbeidsområde.

Arbeidsmåter
Ombudet kan ta telefonisk kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet, skrive brev eller be om et møte sammen med brukeren eller pasienten. Arbeidsmåten vil være avhengig av sak og situasjon. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage.

Kontaktinformasjon og flere opplysninger finner du på Pasient- og brukerombudets hjemmesider.

Sist oppdatert: 25.10.2015 13:10:11