Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nytt nødnett i Trysil

Sju bilder i sirkel med helsepersonell i arbeid

​Varsling, koordinering og meldingsutveksling mellom personell i vakt
og legevaktsentral skal blir enklere og mer oversiktlig med nødnett.
Foto: Helsedirektoratet

 

Tirsdag 28. januar kl 10 får Trysil legesenter nytt nødnett. Med nødnett får helsetjenesten og andre nødetater et robust og fleksibelt kommunikasjonsnett, med god dekning og talekvalitet.

​Avdelingsleder Ann-Karin Røgholt sier dette om betydningen av nytt nødnett for de ansatte ved Trysil legesenter:
- Trysil legesenter er definert som legevaktsentral på dagtid, jamfør Helse- og omsorgsloven § 3-2, og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus § 6,7,10,11. Trysil legesenter må derfor ha egen operatørplass for nødnett fra 28. januar 2014. Legesenterets telefonnummer er fortsatt 62 45 78 55.

Virkning

Ved innføring av nødnettet oppnår vi at:

  • Helsepersonell i vakt får et bedre verktøy med bedre funksjonalitet og bedre dekning
  • Varsling, koordinering og meldingsutveksling mellom personell i vakt og legevaktsentral blir enklere og mer oversiktlig
  • Pasientsikkerheten bedres, da sambandet er avlyttingssikret. Det gir muligheter for å ivareta krav om konfidensialitet
  • Bedre talekvalitet og dekning vil forebygge misforståelser og sikre at viktig informasjon kommer frem
  • Konferansemuligheter og tilgang til vaktlege gjør at behandling kan starte tidligere
  • Viktige pasientopplysninger kan utveksles raskt og effektivt på en sikker måte
  • Nødnett vil også kunne gi en større sikkerhet for helsepersonell, med riktig GPS posisjonering, sikkerhetsalarm, god talekvalitet og dekning, samt bruk av talegrupper og en til en samtaler

Vedtak

18. desember 2006 vedtok Stortinget å starte arbeidet med leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett - nødnett - til 54 kommuner på Østlandet.
9. juni 2011 vedtok Stortinget videre utbygging av nødnett i resten av landet. Målsetting var å stryke samfunnets sikkerhet og beredskap, samt effektivisere nødetatenes arbeid. Ivareta kravet til avlyttingssikkerhet, og bedre koordinering ved store ulykker.

Viktig verktøy

Nødnett blir et av de viktigste verktøyene for personell i ambulansetjeneste, legevaktsentraler og akuttmottak.
Det blir bedre tilgjengelighet på helsepersonell.  Varsling og koordinering av ressurser blir enklere og mer oversiktlig.
Det blir enklere samordning og ledelse ved hendelser hvor helse, brann og politi er involvert.
Etatene blir mer tilgjengelige for hverandre, og dermed styrkes samfunnets evne til å takle større hendelser.

Utbyggingsplan

Utbyggingen av et nytt landsdekkende nødnett kan deles i to hovedoppgaver.  Først skal det bygges ut en infrastruktur med basestasjoner, antenner og kommunikasjonssentraler.  Deretter skal nødetatene brann, politi og helse installere og ta i bruk nytt utstyr, samt ha opplæring i det nye utstyret.
Det er en trinnvis utbygging, hvor 54 kommuner på Østlandet startet i 2007. Hedmark og Oppland er i neste utbyggingstrinn.  Under utbyggingen på Østlandet har det vært regelmessige vurderinger av forbedringsmuligheter innen områder som organisering, endringshåndtering og avvikshåndtering.
Utbyggingsplanen for Innlandet har vært planlagt fra 2012, og utstyret står nå endelig klart .

Dekning

Med et felles nødnett gis alle samme trygghet uansett hvor i landet de bor.  Staten skal eie de tekniske komponentene som må til for å realisere nettet.  Det skal inngås avtale med en operatør som vil få ansvaret for kvaliteten i nettet.  Med utbyggingen av nødnett tar staten ansvar for infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning og vil være en av grunnpilarene i landets fremtidige totalforsvar.
Det forutsettes nær 100 % geografisk dekning, og det skal være nødnettdekning også i områder der de vanlige mobilnettene ikke har dekning. I tettbygde strøk skal det være god innendørs dekning.

Har du spørsmål, kan du kontakte avdelingsleder Ann-Karin Røgholt på Trysil legesenter. Kontaktinformasjon finner du til høyre sammen med mer informasjon fra Helsedirektoratet.

 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:31:07