Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nye åpningstider i barnehagene fra 2. juni

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 27.05.2020 16:21:39
Leker i sandkasse

​Fra 2. juni er de kommunale barnehagene i Trysil åpne mandag-fredag kl. 7.45-15.45.

​Fra tirsdag 2. juni er åpningstidene i de kommunale barnehagene i Trysil mandag-fredag kl. 7.45-15.45.

​I et brev til foresatte skriver barnehagesjef Berit Helen Haget:

Fra tirsdag 2. juni utvides åpningstida i barnehagene. Ny åpningstid er kl. 7.45–15.45. Vi minner om at det betyr at barna må bringes og hentes innenfor denne åpningstida. De med samfunnskritiske funksjoner eller - oppgaver kan fortsatt ha mulighet til plass utover dette.

Noen presiseringer

Det er nok at en av de foresatte har en kritisk samfunnsfunksjon eller oppgave, men vi minner om at det pga. smitteverntiltak skal vurderes om det finnes andre tilsynsordninger før en må be om utvidet åpningstid. Dessuten må vi poengtere at en samfunnskritisk funksjon ikke betyr at en alltid har en samfunnskritisk oppgave som er akutt og utløser automatisk behov/rett om utvidet barnehageplass. F.eks. vil en funksjon om «å stå i beredskap» ikke nødvendigvis utløse behov/rett til barnehageplass før en blir utkalt på oppdrag.

Gi beskjed raskt

Har du behov for barnehageplass i fht. samfunnskritisk? Gi beskjed så fort som mulig; helst innen onsdager.
Foresatte med samfunnskritiske funksjoner/oppgaver må ta kontakt om behov for eventuell utvidet åpningstid da det totale behovet i barnehagen må, så langt råd er, kartlegges uke for uke.
Det må gis beskjed til barnehagen helst senest onsdag før uka det gjelder. Dette har stor betydning for barnehagen da endret behov for barnehageplass fører til at bemanningssituasjon/turnuslister må tilpasses fra uke til uke. 

Positive erfaringer

Etter at barnehagene åpnet igjen, er det erfart at barn i svært liten grad er smittekilder til covid-19. Smitten i Norge har vært lav, og smitterisikoen i Trysil er også svært lav. En ser at sykefravær pga. smitte hos barn og voksne i barnehagene er redusert i forhold til tidligere. Dette viser bl.a. at de grunnleggende smitteverntiltakene er effektive.
I koronasituasjonen har vi også gjort andre positive erfaringer, om f.eks. grupper og færre konflikter blant barn. Dette er nyttige erfaringer som vi må ta med oss videre.

Langvarige smitteverntiltak

Vi minner om at vi fortsatt må ha fokus på de viktigste smitteverntiltakene – som i prioritert rekkefølge er: 

  1. Syke personer skal være hjemme.
  2. God hygiene
  3. Hold avstand.
Sist oppdatert: 27.05.2020 16:36:19