Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Sentrale og lokale koronatiltak

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.02.2021 12:30:00

​Her er koronatiltakene som gjelder generelt for hele landet og spesielt i Trysil nå.

Her er oversikten over regjeringens tiltak og lokale tiltak i Trysil:

​Nasjonale tiltak​Lokale tiltak og merknader
Stengte grenser:

​Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme til Norge.

Mer info her.

Det er en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell. Formålet er å sikre at enkeltpersoner som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten i norske bedrifter kan få muligheten til å reise inn.
Munnbind:
​Regjeringen har ingen generell anbefaling om bruk av munnbind, kun i særskilte tilfeller som når man er i innreisekarantene, men bruker offentlig transport fra flyplass, havn etc. til karantenestedet, og i kommuner med høyt tiltaksnivå pga. utbrudd av mutert virus.​Trysil anbefaler fortsatt bruk av munnbind på steder der det er vanskelig å holde avstand, f.eks. i butikker.
Reiser:

​Reiser til utlandet frarådes. 

​Unngå unødvendige reiser innenlands.

​Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.

​Opphold på hytte (eid eller leid) og hotell i Norge med folk du bor sammen med, frarådes ikke, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig, ha maks fem gjester og begrens overnattingsgjester.

Følg lokale råd og regler.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Trysil kommune forventer at innbyggere fra områder med strengere tiltak enn vi har, følger reglene som gjelder i hjemkommunene også når de er her.

 

Ankomst Norge:
​Se bestemmelser om stengte grenser øverst i tabellen.
​Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
​Alle innreisende til Norge må teste seg for covid-19 på grensen.

​Trysil har teststasjon ved tollstasjonen på Østby.

Lokalt tiltak: Grensependlere ansatt i kommunen som har pasientnært arbeid, særlig med risikogrupper, skal testes to ganger i uka med mindre de er fullvaksinert.

For fullvaksinerte og personer som ikke har direkte kontakt med andre i arbeidet sitt, er det tilstrekkelig med en koronatest i uka.

Kriseledelsen anmoder om at grensependlere i andre bransjer også tester seg to ganger i uka for å redusere risikoen for importsmitte.

Testene kan tas på grensestasjonen på Østby eller på helsesenteret. PCR-prøver anbefales.

​Utenlandske reisende må også vise fram negativ test som er tatt under 24 timer før innreise til Norge.
​Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

​Alle innreisende må i karantene i ti dager.
Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

​Alle reisende må i karantene på karantenehotell eller annet egnet sted.

De fleste som kommer hit med andre formål enn å arbeide, må som hovedregel på karantenehotell på første ankomststed. Det betyr at en ikke kan reise videre før karantenen er gjennomført.

De som skal på karantenehotell, har meldeplikt  og plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst.

Kommunene må i samarbeid med karantenehotellene etablere en kontrollordning der dedikerte personer holder oppsyn med at de som er i karantene, følger de retningslinjer som er gitt.

Bare de som har unntak fra innreiserestriksjonene av særlige grunner, vil fortsatt kunne få unntak fra opphold på karantenehotell dersom de kan legge frem bekreftelse på at de har et annet egnet oppholdssted i karanteneperioden.

De som ikke er på karantenehotell, må teste seg på nytt på dag 7.

Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene, bør som regel gå i karantene. De bør også teste seg på dag 7 selv om de ikke selv har vært i karantene.

​Trysil har karantenehotell på Kjølen Hotell på Østby
​Arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere, må få godkjent oppholdssted av Arbeidstilsynet på forhånd.
​(Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.)
Sosial kontakt:
​Alle bør begrense sosial kontakt

​Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

​Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
​Arrangementer:

​De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og liknende, regnes som arrangementer.

​Dersom et arrangement likevel må avholdes:

Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer når publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller liknende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Dette gjelder også ved begravelser og bisettelser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer dersom det er tre kohorter á 200 personer, alle sitter på faste tilviste plasser, og det er to meter avstand mellom de ulike kohortene.

Det er tillatt å skjenke alkohol på arrangementer på samme måte som på serveringssteder.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.
Skoler og barnehager:

​Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Arbeidsplasser:
​Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

I den smittesituasjonen vi har nå, kan ansatte i Trysil kommune være på kontoret og ha hjemmekontor 50/50. Det anbefales at man roterer blant de ansatte slik at alle kan få slippe hjemmekontor med jevne mellomrom. ​

Alle ansatte som har hjemmekontor, kan kontaktes direkte.

Kontaktinformasjon finner du her.

Butikker:

​Alle kjøpesentre og butikker (og en del andre virksomheter) skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for

  • at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand
  • at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold
  • at rutinene blir overholdt

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Restauranter, kafeer, barer

​Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Det er skjenkestopp kl. 22.

Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Det er tillatt å skjenke alkohol på arrangementer på samme måte som på serveringssteder.

 

 

Idretts- og fritidsaktiviteter:
​Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Hvis noen i husstanden er i smittekarantene, anbefales det ikke at barn og unge deltar i organiserte aktiviteter verken innendørs eller utendørs.

​Barn og unge under 20 år kan delta på idrettsarrangementer og konkurranser som samler deltakere fra samme kommune.

Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det

I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen eller regionen.

 
​Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
​Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
​Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.
Høyere utdanning
​Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.
​Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte
​Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.
Annet:

​Trysil rådhus er stengt for besøkende.

Servicetorget er tilgjengelig på servicetorg@trysil.kommune.no mandag-fredag kl. 8-15.30

og på tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15.

​Trysil sykehjem er åpent for besøk nå som beboerne er ferdig vaksinert. Det er ikke lenger begrenset til 1-2 faste besøk, og man trenger ikke ringe og avtale tid på forhånd.

Se de nye besøksrutinene her.

​Vi har så få fysiske møter som mulig. Møter holdes fortrinnsvis på telefon og Whereby.
​Det er usikkert når dagsentrene i grendene åpner. Bingoen på arbeidsstua på sykehjemmet er åpen for inviterte.
​Bassenget på Sønsthagen er stengt pga. oppussing.
Middag sammen og Sittedans er for inntil 10 inviterte, frivilligkoordinator tar kontakt.
​Lesevenner på sykehjemmet er i gang igjen.
​Støttekontakter kan ta med eldre ut på tur etc., men ikke på kafébesøk.

 

Sist oppdatert: 25.02.2021 09:44:36