Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kompetansetiltak planlegges

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 08.04.2020 12:00:00
Illustrasjon kompetanse

​Kompetansetiltak planlegges framover.

 

​Trysil kommune og Destinasjon Trysil planlegger kompetansetiltak for virksomheter og ansatte som er rammet av korona-situasjonen.

Næringssjef Gro Svarstad, næringsrådgiver Bjørn Olsen og Destinasjon Trysil ved Gudrun S. Lohne - med hjelp fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og NAV Trysil, er i gang med å planlegge et bredt utvalg av kompetansetiltak i månedene fremover.

Kompetansetilbud

Over påske sendes det ut informasjon med kompetansetilbud både til bedriftsledere og ansatte. Det blir tilbud om overordnet strategiarbeid, bransjespesifikke kompetansetiltak, fagbrev og spissede kurs.

Tenkte kompetansetiltak så langt er:

  • FRAM strategisk ledelse for diverse reiseliv, serverings- og handelsbedrifter
  • FRAM strategisk ledelse for bygg, anlegg og tjenesteservice
  • Innovasjon Norges digitale kurs som God på nett, Opplevelseskurs og Godt vertskap
  • Ulike sertifiseringer og fagbrev (for eksempel våtrom, stillasbygging, varmearbeider, kokk, vekterkurs, snøskuterkurs mv.)
  • Digitalt kurs i offentlig anskaffelser med Abakus (uke 17)

Digitalt informasjonsmøte

Intensjonen er å sende ut informasjon i uka etter påske, for så å invitere til et digitalt informasjonsmøte hvor du kan få mer innblikk i kompetansetiltakene og se hva du selv bør delta på og hva du bør sende ansatte på.

Nasjonalt blir det sett på om permitterte kan ta kurs uten å miste retten til dagpenger eller få dispensasjon til dette. Informasjon om dette kommer vi tilbake til så snart det er avklart.

Innspill og ønsker

Har du konkrete innspill til kurs, fagbrev, sertifiseringer eller kompetansebehov du vet flere virksomheter i Trysil har behov for, gi beskjed så raskt som mulig til gudrun@trysil.com eller gro.svarstad@trysil.kommune.no.

Bedriftsintern opplæring

Har din virksomhet behov for bedriftsintern opplæring så har Innlandet fylke utlyst støttemidler til slik opplæring, kalt BIO-midler. Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. Les nøye gjennom utlysningsteksten.

Søker må utarbeide en opplæringsplan som tar hensyn til følgende:

  • Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte
  • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida
  • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger blir endret

Søknader om støtte til bedriftsintern opplæring sendes inn via regionalforvaltning.no innen 23. april. Der finner du også de fullstendige kriteriene for ordninga.

Sist oppdatert: 08.04.2020 12:02:56