Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i utvidet beredskapsråd

Av: Harald Nyberg | Publisert: 07.05.2020 09:16:43
Ordfører Erik Sletten

​Ordfører Erik Sletten inviterte til møte i utvidet beredskapsråd 28. april.

Foto: Harald Nyberg, Trysil kommune

​Trysil kommune har hatt møte med utvidet beredskapsråd for å gi andre offentlige etater informasjon og status rundt koronasituasjonen i kommunen.

Kommunalt beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap, kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid.

Temaer

Denne gang, 28. april 2020, var det naturlig nok koronasituasjonen som hadde fokus, men også flom- og skogbrannfare ble kort berørt. Alle følte de hadde god kontroll på situasjonen. Og alle mente møtet var nyttig for å utveksle erfaring og gi informasjon om status på sine ansvarsområder.

Etatene

Kommunen ved politisk og administrativ ledelse ga informasjon om hva som har skjedd og hvilke tiltak som har blitt gjennomført siden det ble iverksatt krisestab 14. februar. Andre etater som deltok i møtet var politiet, Midt-Hedmark brann og redningsvesen, Sivilforsvaret, Heimevernet, Mattilsynet og sokneprest. Disse ga også informasjon og operativ status for sine enheter.

Deltakerne

Fra Trysil kommune deltok varaordfører Stine Akre, assisterende rådmann og kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre, leder for kommunikasjonsavdelingen Harald Nyberg, kommuneoverlege Hanna Rydløv, enhetsleder for legesenter og beredskap Ann-Karin Røgholt, ordfører Erik Sletten, enhetsleder for hjemmetjenesten og sykehjemmet Britt Støa, rådmann Jan Sævig, kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard, kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Trygve Øverby, teknisk sjef Hans Martin Aas, jordbrukssjef Marianne Olsen og loggfører Wenche Sæther.

Fra andre etater deltok politioverbetjent Sondre Kristian Grønstad, brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk, sivilforsvarsinspektør Roy Arild Rugsveen og Fig-leder Henrik Skei, koordinerende sokneprest Veronica Johnsen, områdesjef i HV-05 Christopher Rolsdorph og seniorinspektør i Mattilsynet Helge Heimstad.

 

Sist oppdatert: 07.05.2020 09:28:12