Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Koronasamarbeid om vaktordning for kommuneoverleger

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 17.11.2020 11:20:05
Kommunevåpnene til Trysil, Åmot, Elverum, Våler, Grue og Åsnes

​Trysil, Åmot, Elverum, Våler, Grue og Åsnes har inngått et samarbeid som gjør at kommuneoverlegene får avlastning i helgene under koronapandemien.

​Trysil og fem andre kommuner har inngått en vaktordning som gir kommuneoverlegene mer fri i helger.

​Avtalen skal sikre at kommuneoverlegene i samarbeidskommunene Trysil, Åmot, Elverum, Våler, Grue og Åsnes får nødvendig beredskapsavlastning i en langvarig pandemi, heter det i avtalen som gjelder fra 13. november 2020 til 30. juni 2021.

Helgevakt

Samarbeidet betyr at én kommuneoverlege i utgangspunktet skal være tilgjengelig for alle seks kommunene fra fredag kl. 15 til mandag kl. 8. Den som har vakt, skal være tilgjengelig på telefon, ta imot svar på koronatester og sette i gang smittesporing i helger og på helligdager. Men den som har vakt, kan ikke overta andre kommuners ansvar og vedtaksmyndighet etter smittevernloven og covid-19-forskriften. Blir det smitteutbrudd, må kommunens egen kommuneoverlege på jobb.

Ansvar

Den kommuneoverlegen som har vakt, har ansvar for å:

 • ta imot beskjed om positive prøvesvar fra laboratorier
 • kontakte den smittede
 • informere om prøvesvaret
 • kartlegge smittesituasjon og smittekilde
 • gi smitteveiledning og informere om isolasjon
 • be den smittede om å sette opp en liste over nærkontakter og formidle denne til smittesporingsteamet
 • melde til MSIS  - det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer - samme dag
 • gi råd og veiledning til smittesporingsteamene
 • ha kontakt med media
 • informere kommunens egen kommuneoverlege hvis det er et utbrudd med flere smittede eller nærkontakter enn en kan håndtere
 • dersom det er aktuelt å fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1, må hver enkelt kommune gjøre det selv
 • informere aktuell kommuneoverlege om helgas aktivitet

Smittesporing

Det er smittesporingsteamene i hver enkelt kommune som skal:

 • intervjue smittet og notere nærkontakter
 • informere nærkontaktene om karantene
 • dokumentere i Fiks/Remin 
Sist oppdatert: 17.11.2020 11:39:21