Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Mye avlyses og stenges på grunn av koronaviruset

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.03.2020 12:33:08
Hvit figur med stopp-kryss

Her ser du en oversikt over stengte virksomheter og avlyste arrangementer i Trysil på grunn av koronaviruset.

Storskolen, ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole er fortsatt stengt. 

Rådhuset er stengt. Ev. avtale for å komme inn, gjøres på 62 45 77 00, servicetorg@trysil.kommune.no.

Biblioteket er også stengt. Meråpent bibliotek er heller ikke tilgjengelig.

Tilbudene åpen ungdomshelsestasjon og åpen helsestasjon er stengt. Kontakt ev. helsestasjonen på 40 44 07 30.

Innen helse, omsorg og sosial er følgende stengt for publikum uten særskilt avtale: sykehjemmet, Østhagen, Sønsthagen, helsestasjonen, barnevernet, fysio- og ergoterapien, Bergetunet, Hagebæk, Lundevegen og hjemmetjenestens lokaler i Nybergsund.

Støttekontakter skal ikke utføre arbeid i direkte kontakt med bruker.

Trysil kommunes arrangementer:

 • Alle kinoforestillinger, inkludert seniorkinoen, avlyses inntil videre.
  Har du kjøpt billett og ikke vet hvordan du får refundert den, kontakt servicetorget, tlf. 62 45 77 00, servicetorg@trysil.kommune.no.
 • Ungdomsklubben er åpen for små grupper mandag og onsdag.
 • Alle dagsentrene og fredagsbingoen på sykehjemmet er stengt inntil videre
 • Les i lag på biblioteket er avlyst inntil videre.
 • Møt en slektsgransker på biblioteket er avlyst inntil videre.
 • Frivilligsentralens aktiviteter er inntil videre:
  • Middag sammen
  • Lesevenn på sykehjemmet
  • Sittedans på sykehjemmet
  • Internasjonalt kvinnetreff
  • Svømming 60+
  • Frivillige besøksvenner, aktivitetsvenner og flyktningvenner skal ikke gå på hjemmebesøk.

Kirken:

 • Kirkekontoret er fysisk stengt grunnet smittevernhensyn. De er tilgjengelige på telefon 47 77 59 95 mandag-fredag kl. 9-15, post@trysil.kirken.no. Ved behov utenfor kontortid: kirkeverge Marion Olsen, tlf. 47 45 58 60, sokneprest Veronika Johnsen, tlf. 96 94 43 18.
  Trenger du noen å snakke med? Vi har fortsatt lokalt tilbud om samtaler, hjemmebesøk og soknebud (nattverd).
  Preste- og kirketjeneste på nett: www.nettkirken.no  
  Kirkens SOS: tlf. 22 40 00 40, www.kirkens-sos.no
 • Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangementer og opplegg er avlyst inntil videre.
 • Der det er avtalt dåp i perioden, og det er praktisk mulig for dåpsfamiliene, ønsker biskopen at den kan avholdes med nærmeste dåpsfamilie til stede. Hvis flere har avtalt dåp samme dag, skal barna døpes ett og ett på ulike klokkeslett. Maksimalt 15 personer kan være til stede ved hver dåp.
 • Gravferdsseremonier avholdes med kun den avdødes nærmeste familie og kun nødvendige ansatte til stede, maksimalt 50 personer.
 • Babysang og småbarnssang er avlyst inntil videre.
 • Middag på tvers er avlyst inntil videre.
 • Kafferasten er avlyst inntil videre.

Biskopen oppdaterer situasjonen på www.kirken.no/hamar.

Filadelfia:

 • Filadelfia Trysil har ingen samlinger eller møter inntil videre. Det gjelder også samlinger for barn og unge. Kristin Slaaen opplyser at de er på Facebook og at de har laget en bønne- og telefonkjede for at de som de har kontakt med, skal bli "sett". Hvis noen ønsker en samtale, skal de ringe 95 94 36 93.

 

Sist oppdatert: 04.05.2020 14:53:47