Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Innspill til tiltakspakken fra Innlandet fylkeskommune

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 28.03.2020 22:50:00
Erik Sletten og Gro Svarstad

​Fra arbeidsmøtet til ordfører Erik Sletten, næringssjef Gro Svarstad og varaordfører Stine Akre som har jobbet fram gode innspill til fylkespolitikere og administrasjonen i fylkeskommunen.

Foto: Stine Akre

Ordfører, varaordfører og næringssjef gir innspill til tiltakspakken fra Innlandet fylkeskommune på punkter som anses som viktig for Trysils næringsliv.

​- Vi vil gi honnør til Innlandet fylkeskommune for at det så raskt fremmes en egen tiltakspakke for Innlandet og for innholdet i denne, sier ordfører Erik Sletten, varaordfører Stine Akre og næringssjef Gro Svarstad.

Flere av de foreslåtte tiltakene i den foreslåtte tiltakspakken fra Innlandet fylkeskommune imøtekommer også behov som signaliseres fra et hardt rammet næringsliv i Trysil.

Innspill

Trysil kommune har sendt brev til fylkesutvalget og ledelsen i administrasjonen i Innlandet fylkeskommune og kommenterer enkeltvis disse punktene:

 • Næring
  - forsterking av andre aktører i innovasjonsstrukturen, herunder inkubatorere, klynger og formaliserte nettverk
  - viktig å forsterke bidraget til aktører som Klosser
 • Destinasjonsselskap reiseliv
  - den foreslåtte støtten til destinasjonsselskapene må kompensere for bortfall av medlemsinntekter
 • Støtte til Innovasjon Norge
  - stor betydning at ordningen med lokale innovasjonsdager fortsetter
  - spesielt viktig at potten til internasjonal markedsføring styrkes
 • Særskilte tiltak mot kommuner med særlige utfordringer
  - midler avsettes slik at kommunen gis en mulighet til å starte en prosess for å utvikle et mer robust næringsliv
  - påfyll på lokale næringsfond
 • Bedriftsintern opplæring
  - tiltaket kan i tillegg til å heve kompetansen hos nøkkelpersonell også bidra til å unngå permitteringer
 • Landbruk
  - midler til kompetansehevende tiltak, prosjekt som bidrar til økt lokal videreforedling og personellressurser slik at kommunens utviklingsarbeid innen jordbruk styrkes
 • Samferdsel
  - ekstra midler til fylkesvegene
 • Drosje- og kollektivnæringene
  - drosjenæringa i Trysil ber om at sjåfører som har hatt inntektstap som følge av kjøring på provisjonsbasis gis kompensasjon
 • Kultur og idrett
  - avsatte midler brukes til vedlikehold på museumsanlegg rundt i fylket
 • Ladeinfrastruktur
  - bør være ladepunkter i hvert grendesentrum i vår kommune

Les hele brevet og mer om krisepakka fra fylkeskommunen til høyre.

 

Sist oppdatert: 28.03.2020 22:50:36