Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kompensasjon av faste kostnader

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 31.03.2020 16:15:00
Gro Svarstad, Erik Sletten og Stine Akre

​- Vi ser positivt på kompensasjonsordningen som er foreslått, men kommer med innspill på forhold ved ordningen som vi mener er viktig å ivareta, sier næringssjef Gro Svarstad, ordfører Erik Sletten og varaordfører Stine Akre.

Foto: Harald Nyberg, Trysil kommune

​Ordfører, varaordfører og næringssjef setter i sitt tredje innspill fokus på kompensasjonsordningen for å dekke faste kostnader.

​Vi har tidligere i to brev tydeliggjort konsekvensene av koronasituasjonen i Trysil kommune og fremmet flere forlag til tiltak, rettet både mot individ, bedrift og det offentlige.

Kompensasjonsordningen

- Vi ber om at det legges opp til en ubyråkratisk økonomisk kompensasjonsordning, der det ikke gjøres forskjell på om bedriftene har måttet stenge etter statlige eller kommunale pålegg hjemla i Smittevernloven eller som bortfall av kunder om omsetning, sier ordfører Erik Sletten, varaordfører Stine Akre og næringssjef Gro Svarstad.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen rammer store deler av næringslivet i Trysil. Blant annet settes planlagte investeringer i bygg på vent. Skianlegg, hoteller med mer er stengt. Noen butikker har stengt, og det er permitteringer i alt fra bygg- og anlegg til arkitekter- og kompetansenæringer.

Innspillene

Ordføreren, varaordføreren og næringssjefen har sendt sine innspill til stortingspolitikere, regjering, fylkesmannen, fylkespolitikere og lokal presse.

De skriver at ordningen må:

  • Være bransjenøytral. Sjøl i reiselivskommuner som Trysil opplever vi at alle bransjer rammes, alt fra frisører til bygg og anlegg.
  • Omfatte alle bedrifter som har hatt et vesentlig inntektstap, enten som følge av pålegg om stengning eller bortfall av kunder. Som vesentlig inntektstap regnes 30 % eller mer.
  • Gjelde (bør gjelde) for månedene mars, april, mai og juni. 71 % av bedriftene som var med i ovennevnte undersøkelse svarer at to måneder ikke er tilstrekkelig.
  • Være tillitsbasert, effektiv og rask, og med kontroll i etterkant. Det må være enkelt å bruke ordningen, samtidig som behandlingen av søknadene må være effektiv. Det må kunne søkes digitalt og beregningene må baseres på omsetningstall for de to foregående årene, eller for nyoppstartede bedrifter på budsjett og forretningsplaner godkjent av regnskapsfører.

Med en slik innretning mener vi at ordningen vil treffe de bedrifter som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Dette er etter vår mening et av de viktigste tiltakene for å sikre arbeidsplasser og bredden i næringslivet.

Hele brevet finner du til høyre her.

Sist oppdatert: 31.03.2020 16:20:08