Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ber om endring i kompensasjonsordningen for sesongbedrifter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.05.2020 08:36:43
Radisson Blu Resort Trysil

​Slik vi tolker kompensasjonsordningen vil verken hytteutleie eller hotell omfattes. Det vil heller ikke en rekke sesongbaserte bedrifter i sentrum. Det oppleves urettferdig, heter det i brevet fra ordfører, varaordfører og næringssjef i Trysil.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Ordføreren, varaordføreren og næringssjefen i Trysil ber om at koronakompensasjonen for sesongbedrifter, beregnes på en annen måte.

​I et brev til sentrale myndigheter takker de for at storting og regjering har tatt Trysils innspill til egne ordninger for bedrifter med store sesongvariasjoner på alvor.

- Den framlagte modellen vil definitivt hjelpe alpinanlegg og bedrifter direkte tilknyttet utendørs aktiviteter, som f.eks. skiskole. Vi ønsker likevel å komme med innspill vi mener vil gjøre ordningen mer treffsikker, skriver de i brevet de sendte 20. mai.

Definisjon

I kompensasjonsordningen defineres sesongbedrifter som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken. I tillegg må foretaket vise at 80 % av omsetningen for fjoråret, eller en periode på 12 måneder som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

Blir straffet

- Trysil har som målsetting å være en helårig reiselivsdestinasjon. Som følge av en vellykket stisykkelsatsing har antall gjestedøgn i sommerhalvåret økt. En rekke bedrifter har nå åpent om sommeren. Framlagte modell som krever at 80 % av omsetningen må være innen en periode på seks måneder, straffer disse. Det gjelder virksomheter innen servering, butikk og overnatting. Flertallet av disse bedriftene har størst omsetning i vinterhalvåret. Dette gir dem muligheter til å være med å utvikle Trysil til en helårig destinasjon og samtidig opprettholde sysselsettingen. Det kan ikke være intensjonen med ordningen å straffe disse, heter det i brevet.

For snever

Videre registrerer de at modellen er for snever i forhold til avgrensningen om at foretaket må yte tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse.

- Slik vi tolker dette vil verken hytteutleie eller hotell omfattes av ordningen. Alpinanlegget i Trysil er lokalisert i nærheten av Innbygda som er sentrum i kommunen. En rekke bedrifter i sentrum er sesongbaserte, men vil på grunn av plassering falle utenom ordningen. Det oppleves urettferdig, skriver de.

Bedre modell

Så spiller de inn igjen modellen Trysil, Øyer og Hemsedal tidligere har sendt inn, en modell som vil kunne brukes av alle typer bedrifter med sesongmessige variasjoner i omsetningen.

  • Bedriftens gjennomsnittlige omsetning beregnes per måned fra 1.3.2019 til 1.3.2020 som totalomsetningen/12.
  • Det beregnes så en månedsfaktor for hvor mye av omsetningen hver av månedene mars, april og mai i 2019 utgjorde av totalomsetningen de siste 12 månedene.
  • Det utregnes så hvor mange prosent omsetningen utgjør av tilsvarende måneder i 2019.
  • Kompensasjonen for faste kostnader per måned i mars, april og mai beregnes som faktor x totale faste kostnader i perioden 1.3.2019-1.3.2020 x 90 prosent. Eller enklere, de faste kostnadene i regnskapsåret 2019.

- Regneksempler viser at dette vil være en bedre og mer rettferdig ordning for sesongbaserte virksomheter. En vil altså få kompensert den samme prosentmessige andel faste kostnader som samme måneds omsetning utgjør av årets totale omsetning, skriver de.

Du kan lese hele brevet her.

Sist oppdatert: 22.05.2020 08:57:35