Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil med innspill til kommunepakka

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 02.04.2020 16:00:00
Stine Akre, Erik Sletten og Gro Svarstad

​Varaordfører Stine Akre, ordfører Erik Sletten og næringssjef Gro Svarstad er på offensiven i forsøket på å få tak i offentlige midler slik at det økonomisk hardt rammede Trysil-samfunnet skal klare seg best mulig i og etter koronakrisen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Kommunene må få kompensert tapt skatteinngang, tapte inntekter på tjenester og økte utgifter i helse og omsorg.

​Det er tre av innspillene til Stortingets krisepakke for kommunene som Trysils ordfører, varaordfører og næringssjef har sendt til blant andre Næringsdepartementet, Finansdepartementet, stortingsbenken fra Innlandet, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Fjerde brev

Trysil-trioen er svært aktive i forhold til å sende innspill til varslede krisepakker som følge av koronapandemien, og de føler at de blir hørt hos sentrale myndigheter. Dette er det fjerde brevet de sender.

Skatteinntekter

Som følge av de mange permitteringene i flere bransjer i Trysil, ikke minst i dominerende næringer som reiseliv og bygg og anlegg, vil Trysils skatteinntekter går betydelig ned i år. Trioen anslår at tapet vil bli på 12-13 millioner kroner. Budsjettet er på cirka 174 millioner kroner, og vi lå godt an etter mars med cirka 50 millioner innkommet, ifølge ordføreren. Så ble det bråstopp.

- Anslaget vårt er beskjedent. Det kan bli mer, sier ordføreren. I brevet ber de om at kommunene får dekket gapet mellom budsjettert og faktisk skatteinngang.

Stengte tjenester

De ber også om at kommunene får dekket inntekter de går glipp av som følge av stengte virksomheter som skoler, barnehager og kulturskole. Trioen opplyser at bare på barnehage og SFO, som regjeringen har bestemt at foreldrene ikke skal betale for så lenge de er stengt, taper Trysil kommune cirka 650 000 kroner i måneden.

- Det er rimelig at foreldre slipper å betale for stengt kulturskole også. For Trysil beløper det seg til 50 000-60 000 kroner i måneden, skriver de.

Koronautgifter

Koronautbruddet fører også til merutgifter til helsepersonell og smittevernutstyr.

- Flere leverandører har varslet ekstraordinære prisøkninger opp til 30 % begrunnet med force majeure, skriver de.

Kommunene får også utgifter til praksiskompensasjon hvis fastleger blir satt i karantene.

- For en kommune som i utgangspunktet har en presset økonomisk situasjon, er det særdeles viktig at disse kostnadene kompenseres, heter det i brevet fra Trysil.

Nasjonale tilskudd

Som ledd i en offensiv motkonjunkturpolitikk ber de også om nasjonale lån og tilskuddsordninger som kan gjøre kommunene i stand til å ta tak i etterslepet på investeringer og vedlikehold, tiltak som det ikke er funnet plass til i kommunenes budsjett. Trysil ber om penger til:

  • oppgradering og vedlikehold av kommunale veger, bruer og trafikale flaskehalser.
  • økt bygging av boliger, barnehager, omsorgsboliger og andre institusjonsplasser gjennom Husbanken.
  • vedlikehold av offentlige bygg.
  • flomsikring.

Næringrettede virkemidler

Til slutt ber de om penger til å skape nye og sikre arbeidsplasser og å øke konkurransen og utviklingsevnen både i næringslivet og i kommunen.  

- På kort sikt kan vi ved å få årlig påfyll på det kommunale næringsfondet kunne fortsette det positive arbeidet som skjer innen helårlig reiseliv, landbruk, tre og industri, skriver de.

For å lykkes på lenger sikt trenger Trysil å få tilført andre midler nå slik at de kan tenke nytt og videre i en kommune der en krise i reiselivet som vi er vitne til i dag, gjør at hele lokalsamfunnet med små og store bedrifter på tvers av bransjer rammes. 

Les hele brevet her.

 

Sist oppdatert: 02.04.2020 16:01:51