Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Informasjon til foresatte til skoleelever

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.03.2020 11:12:16
Roar Vingelsgaard

​Mange foresatte har mange spørsmål etter at skolene ble stengt. Kommunalsjef Roar Vingelsgaard har bedt reketorene sende ut et informasjonsskriv han håper gir svar på en del av spørsmålene.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Kommunalsjefen har sendt ut egen informasjon til foresatte til elevene ved de kommunale skolene i Trysil.​

​Kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard skriver:

I situasjonen vi er i nå, oppstår mange spørsmål. Vi håper at informasjonen under kan gi svar på noe av det du lurer på. 

Tilsynsordninger

Regjeringen skriver: «Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner.» Det må derfor være et tilsynstilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Hvem defineres som «samfunnskritiske funksjoner»

Vi får flere spørsmål om hva som er «samfunnskritiske funksjoner», og hvem som har rett til tilsyn i barnehage/SFO. Dette er definert til å være:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det må til enhver tid gjøres vurderinger om hvem som kommer inn under definisjonen «samfunnskritiske funksjoner». Ut fra dette må det avveies om det reelle behovet for tilsyn. Husk at noe av det viktigste nå er å hindre smittespredning bl.a. ved at flere samles.

Når det gjelder behov for tilsyn er det viktig at dere melder fra til skolen i så god tid som mulig og uke for uke.

Undervisning

Skolen organiserer fjernundervisning for elevene, og skoleelever skal følge opplegg fra skolene. De av elevene som ikke har tilgang på pc hjemme, kan få låne skole-pc hjem. Dette avtales med skolen og foresatte må signere utlånsavtale.

Det anbefales at foresatte i størst mulig grad forsøker å opprettholde rutiner spesielt med tanke på døgnrytme for elevene.

Det oppfordres til at foresatte ikke legger opp til lekegrupper eller andre samlinger av barn for å bidra til den store dugnaden med å forebygge smitte.

Foreldrebetaling

Hvordan stenging av SFO vil påvirke foreldrebetalingen, må vi komme tilbake til senere.

Matpakker

Det er forbud mot buffeer. Så barn som skal være i tilsynsordning må ha med matpakke. 

Varighet på stengt

Regjeringen har informert om at «i første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.»

Omsorgspenger

Vi henviser til omsorgspenger med barn og viser til kommunens hjemmeside. Der finner du en egen fane om koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon her. https://www.trysil.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/legetjenesten/Sider/Koronaviruset.aspx


Vi oppfordrer ellers alle til å være kald i hodet og varm om hjertet. Være bevisste på hvordan vi snakker om korona – vise respekt, mange vil bli berørt.
 
Dersom det er andre ting du lurer på - ta det opp med skolens rektor som svarer der og da, eller som videresender spørsmålene til kommunalsjefen.
 

icpdfInformation in English

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.03.2020 11:38:05