Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Status i helse-, omsorgs- og sosialsektoren

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 24.08.2020 08:45:00
Marianne Grønland

Fungerende kommunalsjef Marianne Grønland.

 

Frivilligsentralen er nå åpen, og bassenggruppene har også startet opp igjen.

​Fungerende kommunalsjef Marianne Grønland gir her status fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren i Trysil per 21. august 2020:

Vi jobber fortsatt etter følgende målsettinger:

 • Hindre spredning i befolkningen ved effektiv testing og smitteoppsporing
 • Ivareta sårbare grupper
 • Sikre helsepersonell og bemanning

Vår sektor er sentral i den fortsatte kontroll som er nødvendig for å balansere åpningen av samfunnet. Vi viser ellers til kommuneoverlegens status.

Under følger det oppdatert informasjon og status for hver enhet:

Enhet for legesenter og beredskap

Trysil legesenter ber om at du ikke møter opp på venterommet hvis du har luftveissymptomer. Daglig kommer pasienter inn hovedinngangen med symptomer som hoste, forkjølelse, feber eller tungpust, til tross for stor plakat i døren.

Har du luftveissymptomer skal du ringe 116 117 uansett om du har time hos din fastlege eller skal på legevakta. Da skal du, etter avtale, komme inn en annen inngang. Dette er svært viktig slik at både lege og personell kan beskytte seg med smittevernutstyr og at ikke andre pasienter blir smittet.

Hvis du ikke har symptomer, kan du møte på venterommet som vanlig, men husk å holde god avstand til hverandre.

En del konsultasjoner kan nå utføres som telefon- eller videokonsultasjon, men dette må avtales på forhånd. Gjør avtale om dette med ekspedisjonen på tlf. 62 45 78 50, slik at du får booket tid.

Enhet for familie - helsestasjon og barnevern

Barnevernet har fortsatt stengt dør, men har møter etter avtale og jobber tilnærmet normal drift med smitteverntiltak.

Helsestasjonen har en til en konsultasjoner, og tar imot for små grupper; barselgrupper og foreldreundervisning. De driver fortsatt med smitteoppsporing. Har du spørsmål eller trenger opplysninger om koronaviruset, kan du ringe koronatelefonen 40 40 96 30 på hverdager kl. 13-15.30.

Enhet for sosialtjenester (NAV kommune)

NAV-kontoret har åpent mandager, onsdager og fredager kl. 12-14.30.

Enhet for psykisk helse (Sønsthagen)

Enhet for psykisk helse på Sønsthagen tar imot avtaler om samtaler hos psykiatrisk sykepleier, psykolog og ruskonsulent. Man kan ikke møte dersom man har luftveisinfeksjon/er forkjølet.

Vi har åpnet opp igjen aktivitetstilbud, voksenopplæring og bassenget samt jobbsentralen i Nybergsund og lunsjgruppa på rådhuset.

Alle tilbud følger gjeldende smittevern- og hygieneregler.

Enhet for rehabilitering/fysio- og ergoterapi

Enhet for rehabilitering har økende aktivitet. Vi har begynt å fase inn polikliniske pasienter, men har ikke åpnet for fullt på grunn av smittevernreglene med hensyn til avstand. Det som ikke har startet opp igjen ennå, er:

 • dagsenter/bingo på Trysil sykehjem
 • gruppetreninger på fysio- og ergoterapiavdelingen

Enhet for hjemmetjenester

Hjemmetjenestens lokaler i Nybergsund er stengt for besøkende.

De som bor i omsorgsboligene på Østhagen, kan få besøk utendørs. Pårørende kan også besøke sine inne i leilighetene. Vi ber om at besøkende som har vært utenfor Norges grenser gjør en ekstra vurdering av smitterisiko før besøk. Ring og gjør avtale først:

 • 1. etasje tlf. 40 43 60 29
 • 2. etasje tlf. 40 43 54 64

Dagsenteret på Østhagen har normal drift.

Enhet for funksjonshemmede

Det er åpnet for besøk av pårørende og venner til de som bor i bofellesskapene på Hagebæk, i Lundevegen og på Bergetunet. Vi ber om at besøkende gjør en ekstra vurdering av smitterisiko før besøk.

Alle som ønsker å komme på besøk, bes kontakte personalet i boligen på forhånd og avtale besøket:

 • Bergetunet/Lundevegen: ​tlf. 47 45 11 19 eller tlf. 97 01 44 64
 • Hagebæk: tlf. 48 89 30 07

Enhet for sykehjem

Vi ønsker igjen pårørende velkommen til å besøke sine nære og kjære på institusjonene våre. Vi ber om at besøkende gjør en ekstra vurdering av smitterisiko før besøk hos beboere på sykehjemmet. Merk at alle besøkende som har vært i utlandet de siste 10 dager må teste seg og ha negativ test før de kan besøke beboere på sykehjemmet.

Ring avdelingen og avtal tidspunkt for besøket:

 • 2. avdeling: tlf. 47 78 86 13
 • 3. avdeling: tlf. 47 78 66 43
 • 4. avdeling: tlf. 47 78 41 55
 • 5. avdeling (Borgtun):
  • Enhet A: tlf. 47 45 23 81
  • Enhet B: tlf. 47 45 23 82
  • Enhet C: tlf. 47 45 23 83
  • Enhet D: tlf. 47 45 23 84

Oppgi hvem som kommer. Det kan ikke være flere enn at avstand på minst 1 meter og øvrige smittevernråd kan følges. Det er personalet som avgjør hvilke beboere som kan ta imot besøk, vurdert ut fra funksjonsnivå og om beboeren kan etterleve smittevernreglene.

Besøk skal fortrinnsvis foregå i paviljongene utendørs. For beboere som ikke kan ta imot besøk ute, må det avklares med personalet om det er mulig å besøke dem på rommet.

Frivilligsentralen (Sønsthagen)

Frivilligsentralen er åpen. Aktivitetene er delvis i gang igjen og flere vil gradvis igangsettes. Frivillige besøks- aktivitets- og flyktningevenner har nå normal kontakt med sine brukere. Alle tiltak er i henhold til gjeldende smittevernregler.

Kommunalsjefens administrasjon inklusive tjenestekontoret

Kontorene i 2. etasje på Østhagen er inntil videre stengt for allmennheten. Ta telefonisk eller digital kontakt.

Sist oppdatert: 24.08.2020 08:43:55