Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Status i helse-, omsorgs- og sosialsektoren

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 31.07.2020 13:15:00
Marianne Grønland

Fungerende kommunalsjef Marianne Grønland.

 

Hvis du har vært i utlandet de siste 10 dager, må du teste deg og ha negativ test før du kan besøke beboere på Trysil sykehjem.

​Fungerende kommunalsjef Marianne Grønland gir her status fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren i Trysil per 31. juli 2020:

Vi jobber fortsatt etter følgende målsettinger:

 • Hindre spredning i befolkningen ved effektiv testing og smitteoppsporing
 • Ivareta sårbare grupper
 • Sikre helsepersonell og bemanning
 • Ha beredskap for behandling, isolasjon og avlastning for Sykehuset Innlandet

Vi har nå en gradvis gjenåpning av samfunnet. Samtidig er vår sektor helt sentral i den fortsatte kontroll som er nødvendig for å balansere åpningen. Jeg viser her til kommuneoverlegens status.

Behov for ekstra personell

Vi kan komme i en situasjon der vi trenger ekstra personell. Vi har allerede fått flere henvendelser, og det gjelder fortsatt at eksternt og internt personell med helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring, som har anledning og lyst til å bidra i våre avdelinger, kan melde sin interesse til enhetsleder Marianne Grønland på magr@trysil.kommune.no eller tlf. 969 48 519.

Enhet for legesenter og beredskap

Trysil legesenter ber om at du ikke møter opp på venterommet hvis du har luftveissymptomer. Daglig kommer pasienter inn hovedinngangen med symptomer som hoste, forkjølelse, feber eller tungpust, til tross for stor plakat i døren.

Har du luftveissymptomer skal du ringe 116 117 uansett om du har time hos din fastlege eller skal på legevakta. Da skal du, etter avtale, komme inn en annen inngang. Dette er svært viktig slik at både lege og personell kan beskytte seg med smittevernutstyr og at ikke andre pasienter blir smittet.

Hvis du ikke har symptomer, kan du møte på venterommet som vanlig, men husk å holde god avstand til hverandre.

En del konsultasjoner kan nå utføres som telefon- eller videokonsultasjon, men dette må avtales på forhånd. Gjør avtale om dette med ekspedisjonen på tlf. 62 45 78 50, slik at du får booket tid.

Tilgjengelighet

Her er oppdatert informasjon og status for hver enhet nedenfor:

For ansatte i helse- og omsorg som bor i Sverige og arbeider i pasientnære relasjoner, gjelder det et eget smitteregime som ivaretas av hver enkelt avdelingsleder. Etter ferie skal ansatte som har fast bolig i Sverige framlegge negativ covid-19 prøve før oppstart på jobb.

Nye nasjonale reiseråd for helsepersonell innebærer at alle som reiser ut av Norge, nå må teste seg og ha negativt prøvesvar før de kan ha pasientnært arbeid. - Dette innebærer blant annet at helsepersonell ikke lengre kan reise til Långfloen for å handle, opplyser Ole.

Opphold i røde land gir uansett 10 dagers karantene før man kan begynne i pasientrettet arbeid.

Enhet for familie - helsestasjon og barnevern

Barnevernet har fortsatt stengt dør, men har møter etter avtale og jobber tilnærmet normal drift med smitteverntiltak.

Helsestasjonen har en til en konsultasjoner, og åpnet fra uke 21 opp for små grupper; barselgrupper og foreldreundervisning. De driver fortsatt med smitteoppsporing. Har du spørsmål eller trenger opplysninger om koronaviruset, kan du ringe koronatelefonen 40 40 96 30 på hverdager kl. 13-15.30.

Enhet for sosialtjenester (NAV kommune)

NAV-kontoret har åpent mandager, onsdager og fredager kl. 12-14.30.

Enhet for psykisk helse (Sønsthagen)

Enhet for psykisk helse på Sønsthagen tar imot avtaler om samtaler hos psykiatrisk sykepleier, psykolog og ruskonsulent. Man kan ikke møte dersom man har luftveisinfeksjon/er forkjølet.

Vi har åpnet opp igjen aktivitetstilbud, voksenopplæring og bassenget samt jobbsentralen i Nybergsund. Lunsjgruppa på rådhuset er fortsatt stengt.

Alle tilbud følger gjeldende smittevern- og hygieneregler.

Enhet for rehabilitering/fysio- og ergoterapi

Enhet for rehabilitering har økende aktivitet. Vi har begynt å fase inn polikliniske pasienter, men har ikke åpnet for fullt på grunn av smittevernreglene med hensyn til avstand. Det som ikke har startet opp igjen ennå, er:

 • bassenggrupper
 • dagsenter/bingo på Trysil sykehjem
 • gruppetreninger på fysio- og ergoterapiavdelingen

Enhet for hjemmetjenester

Hjemmetjenestens lokaler i Nybergsund er stengt for besøkende.

De som bor i omsorgsboligene på Østhagen, kan få besøk utendørs. Pårørende kan også besøke sine inne i leilighetene. Vi ber om at besøkende som har vært utenfor Norges grenser gjør en ekstra vurdering av smitterisiko før besøk. Ring og gjør avtale først:

 • 1. etasje tlf. 40 43 60 29
 • 2. etasje tlf. 40 43 54 64

Dagsenteret på Østhagen er delvis åpnet opp igjen med små grupper og maks fem personer samlet hver dag.

Enhet for funksjonshemmede

Siden 29. mai har det vært mulig for pårørende og venner å besøke de som bor i bofellesskapene på Hagebæk, i Lundevegen og på Bergetunet. Vi ber om at besøkende som har vært utenfor Norges grenser gjør en ekstra vurdering av smitterisiko før besøk.

Alle som ønsker å komme på besøk, bes kontakte personalet i boligen på forhånd og avtale besøket:

 • Bergetunet/Lundevegen: ​47 45 11 19 eller 97 01 44 64
 • Hagebæk: 48 89 30 07

Enhet for sykehjem

Vi ønsker igjen pårørende velkommen til å besøke sine nære og kjære på institusjonene våre. Merk at alle besøkende som har vært i utlandet de siste 10 dager må teste seg og ha negativ test før de kan besøke beboere på sykehjemmet.

Ring avdelingen og avtal tidspunkt for besøket:

 • 2. avdeling: 47 78 86 13
 • 3. avdeling: 47 78 66 43
 • 4. avdeling: 47 78 41 55
 • 5. avdeling (Borgtun):
  • Enhet A: 47 45 23 81
  • Enhet B: 47 45 23 82
  • Enhet C: 47 45 23 83
  • Enhet D: 47 45 23 84

Oppgi hvem som kommer. Det kan ikke være flere enn at avstand på minst 1 meter og øvrige smittevernråd kan følges. Det er personalet som avgjør hvilke beboere som kan ta imot besøk, vurdert ut fra funksjonsnivå og om beboeren kan etterleve smittevernreglene.

Besøk skal fortrinnsvis foregå i paviljongene utendørs. For beboere som ikke kan ta imot besøk ute, må det avklares med personalet om det er mulig å besøke dem på rommet.

Frivilligsentralen (Sønsthagen)

Frivilligsentralen er stengt for besøkende, men:

Vi tilbyr hjelp til handling

De frivillige bor i ulike deler av kommunen, så nøl ikke med å ta kontakt hvis du har problemer med å få matvarene hjem. Hvor det skal handles, hvem som finner varene og betalingsform blir avgjort i hvert enkelt tilfelle. Jeg har vært i kontakt med alle kolonialbutikkene i Innbygda, og det finnes flere måter å løse det på. Det finnes trolig fleksible ordninger på kolonialbutikkene i grendene også. Smittevern vil bli ivaretatt.

Vi tilbyr telefonvenn

I disse dager er mange av ulike årsaker isolert og har lite kontakt med andre mennesker. Mange har familie, naboer, støttekontakter, bekjente, hjemmetjeneste eller kanskje en besøks- eller aktivitetsvenn som normalt kommer. For mange har dette stoppet opp nå. Da kan det være hyggelig at noen ringer for å slå av en prat. Nøl ikke med å ta kontakt. Det er mange frivillige som står klar til å hjelpe.

Enten du ønsker hjelp til handling eller en telefonvenn, ta kontakt med Trysil frivilligsentral på tlf. 47 47 29 18 eller post@trysil.frivilligsentral.no.

Aktiv på dagtid

Frivilligsentralen arrangerer Aktiv på dagtid. Dette er turer hver torsdag fra 13. august til 15. oktober. Her kan du lese om turprogrammet.

Kommunalsjefens administrasjon inklusive tjenestekontoret

Kontorene i 2. etasje på Østhagen er inntil videre stengt for allmennheten. Man vurderer å gjenåpne. Ta telefonisk eller digital kontakt.

Sist oppdatert: 05.08.2020 13:25:16