Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Informasjon fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.03.2020 16:25:00
Trygve Øverby

​I statusrapporten gir kommunalsjef Trygve Øverby en oversikt over hva i sektoren som er stengt for publikum, og han ber folk med helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring som har anledning til å bidra i sektoren, om å melde seg.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Kommunalsjef Trygve Øverby gir her status fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren i Trysil  per 25. mars 2020 i forbindelse med koronaviruset.

Vi jobber fortsatt etter følgende målsettinger:

  • Hindre hurtig spredning i befolkningen
  • Ivareta sårbare grupper
  • Sikre helsepersonell og bemanning
  • Forberede behandling, isolasjon og avlastning for Sykehuset Innlandet

- Vi venter nå på Helsedirektoratets veileder om videre prioriteringer i helse- og omsorgstjenester i korona-situasjonen, men jeg understreker at det, som før, gis nødvendig helsehjelp i alle våre enheter, sier kommunalsjef Trygve Øverby.

Tjenestenivå

Hele sektoren fortsetter med å redusere tjenester som i denne situasjonen kan utsettes eller utgå uten at det får helsemessige konsekvenser for tjenestemottakere. Vårt hovedfokus er å sikre fremtidig forsvarlig drift med nødvendig kompetanse. For å hindre spredning reduserer vi all brukerkontakt til et minimum.

Behov for ekstra personell

Vi kan komme i en situasjon der vi trenger ekstra personell. Vi har allerede fått flere henvendelser, og det gjelder fortsatt at eksternt og internt personell med helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring, som har anledning og lyst til å bidra i våre avdelinger, kan melde sin interesse til enhetsleder Marianne Grønland på magr@trysil.kommune.no eller på tlf. 96 94 85 19.

Tilgjengelighet

Iverksatte tiltak har konsekvenser for vår sektor og nedenfor følger en status på hver enkelt enhet hva gjelder tilgjengelighet for befolkning og brukere. Her er det noen endringer fra siste uke, så vi gjengir for ordens skyld status for hver enhet nedenfor:

Enhet for familie (helsestasjon og barnevern)

Helsestasjonen og barnevernet er stengt for besøkende, med unntak av de som har avtale.
Helsestasjonen bemanner vår koronatelefon. Har du spørsmål eller trenger opplysninger om koronaviruset, kan du ringe 40 40 96 30 på hverdager kl. 8-16.

Enhet for sosialtjenester (NAV kommune)

NAV er fra onsdag 25. mars stengt for drop-in. Hvis du ikke har avtalt møte på NAV, får du kontakt med oss på de digitale tjenestene på nav.no eller telefon 55 55 33 33. Mottakere av sosialhjelp og personer i en akutt vanskelig situasjon, for eksempel uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan ringe 47 79 12 36. Telefonen er bemannet alle hverdager kl. 9-15.

Situasjonen skal ikke påvirke utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV. De som mottar penger fra NAV vil få disse utbetalt som normalt.

Enhet for psykisk helse (Sønsthagen )

Sønsthagen er stengt for besøkende, med unntak av de som har avtale. Enheten bemanner hjelpetelefonen for permitterte alle hverdager kl. 9-15 på tlf. 40 44 10 25, 47 45 55 20 og 47 45 90 29. Enheten bemanner også barnetelefonen, 47 46 21 32 mandag-fredag kl. 12-14.

Enhet for rehabilitering (fysio- og ergoterapi)

Enhet for rehabilitering er stengt for besøkende. De følger opp pasienter etter avtale og har fortsatt formidling av hjelpemidler.

Enhet for legesenter og beredskap

Se egen informasjon på hjemmesiden til Trysil kommune.

Enhet for hjemmetjenester

Hjemmetjenestens lokaler i Nybergsund er stengt for besøkende. Det samme gjelder bofellesskapet på Østhagen og leilighetene i Mobekkvegen.

Enhet for funksjonshemmede

Avdelingene Hagebæk, Bergetunet og Lundevegen er stengt for alle besøkende som ikke har spesiell avtale.

Enhet for sykehjem

Sykehjemmet er stengt for besøkende, med unntak for nære pårørende til pasienter i livets sluttfase.

Frivilligsentralen (Sønsthagen)

Frivilligsentralen er stengt for besøkende, men:

Vi tilbyr hjelp til handling

De frivillige bor i ulike deler av kommunen, så nøl ikke med å ta kontakt hvis du har problemer med å få matvarene hjem. Hvor det skal handles, hvem som finner varene og betalingsform blir avgjort i hvert enkelt tilfelle. Vi har vært i kontakt med alle kolonialbutikkene i Innbygda, og det finnes flere måter å løse det på. Det finnes trolig fleksible ordninger på kolonialbutikkene i grendene også. Smittevern vil bli ivaretatt.

Vi tilbyr telefonvenn

I disse dager er mange av ulike årsaker isolert og har lite kontakt med andre mennesker. Mange har familie, naboer, støttekontakter, bekjente, hjemmetjeneste eller kanskje en besøks- eller aktivitetsvenn som normalt kommer. For mange har dette stoppet opp nå. Da kan det være hyggelig at noen ringer for å slå av en prat. Nøl ikke med å ta kontakt. Det er mange frivillige som står klar til å hjelpe.

Enten du ønsker hjelp til handling eller en telefonvenn, ta kontakt med Trysil frivilligsentral på tlf. 47 47 29 18 eller post@trysil.frivilligsentral.no.

Kommunalsjefens administrasjon inklusive tjenestekontoret

Kontorene i 2. etasje på Østhagen er stengt for allmennheten. Ta telefonisk eller digital kontakt.

Sist oppdatert: 25.03.2020 16:27:55