Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil har gryteklare tiltak for 118 millioner

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.04.2020 10:09:04
Inngangspartiet til kulturhuset Hagelund

​Om- og utbygging av kulturhuset Hagelund for 47 millioner kroner er det dyreste, gryteklare tiltaket Trysil kommune har meldt inn til KS Innlandet i kampen om midler fra Stortingets tredje tiltakspakke.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​KS Innlandet har kartlagt tiltak som kommunene og fylkeskommunen kan sette i gang raskt hvis de får penger.

​Trysil kommune har alene meldt inn såkalte gryteklare tiltak for 118,1 millioner kroner. Dette er tiltak som ikke er budsjettert, men som kan realiseres i løpet av relativt kort tid.

Krisepakke 3

Lista over tiltak er gjennomgått av ordfører, varaordfører, rådmann, assisterende rådmann, eiendomssjef og teknisk sjef.

- Næringslivet i Trysil er svært hardt rammet som følge av pandemien, og vi håper vi blir tilgodesett med midler når krisepakke 3 fordeles, skrev teknisk sjef Hans Martin Aas da han sendte lista til KS Innlandet.

Lista

I uprioritert rekkefølge har Trysil meldt inn:

  • Utbedring av kommunalt vegnett, anslått kostnad 16,5 millioner kroner - vedlikeholdsetterslep på 223 km veg og behov for grøfting, utskifting av stikkrenner, asfaltering, grusing, brudekke på to bruer mv. 
  • Flomtiltak i Ljøra, 5 millioner - om bygging av flomløp i Ljørdalen ved Litjfossen bru og målestasjon ved Støa.
  • Renovering av kommunal bygningsmasse, 14 millioner - oppgradering av boliger og formålsbygg.
  • Bygging av to boliger for førstegangsetablerere, 16,8 millioner - to firemannsboliger der kommunen er tomteeier, tomteprisen er derfor ikke inkludert i summen.
  • Nytt tak på Gammelskula, 200 000 kroner - tiltaket er budsjettert, men det mangler 200 000 kroner for å få gjennomført det.
  • Trafikksikkerhetstiltak i Trysil sentrum, 6,6 millioner - fortau langs deler av Liavegen og Skredderbakken.
  • Renovering av dusj og garderober i bassenget på Sønsthagen, 1,5 millioner kroner -  utskifting av overflater, gulv, vegger og tak samt belysning i dusj og garderobe.
  • Parkeringsanlegg ved legesenteret, 10 millioner - 1 000 kvadratmeter overbygd parkeringsplass på to plan ved legesenteret og sykehjemmet.
  • Tilrettelegge friareal mellom bruene i sentrum, 500 000 kroner - en liten, HC-tilgjengelig "park" mellom bruene. 
  • Rehabilitering og utbygging kulturhuset Hagelund, 47 millioner.

Kartlegginga 

En rask kartlegging viser at kommunene og fylkeskommunen nærmest umiddelbart kan sette i gang arbeider med vedlikehold av bygninger, veger og vann og avløp m.m. for 500-750 millioner kroner i tillegg til det som ligger inne i budsjett og gjennomføringsplaner. Ser en litt lenger fram vil prosjekter for om lag 2-2,5 milliarder kroner være mulig å få i gang i løpet av 2020 og 2021, skriver KS Innlandet på sine sider.

Bør gjennomføres

De skriver videre at disse tiltakene vil kunne bidra til å redusere arbeidsledighet og permitteringer og dermed hindre at folk faller ut av arbeidsmarkedet og at lokale bedrifter går konkurs. Samtidig er dette tiltak som er nyttige for samfunnet og uansett burde gjennomføres.

Milliarder

- Stortinget har antydet en pakke minst på størrelse med tilsvarende satsing under finanskrisen. Da var pakken på 4 milliarder kroner. Vår kartlegging viser at kommunene og fylkeskommunen er klare til å håndtere en tiltakspakke som er betydelig større enn dette, og vil med en ubyråkratiske ordning komme raskt i gang med nyttige og fornuftige tiltak som bidrar til at lokalt og regionalt næringsliv har muligheten til å holde hjulene i gang i en svært krevende tid, fastslår KS Innlandet.

Sist oppdatert: 29.04.2020 10:39:12