Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Felles koronainnspill fra Trysil, Øyer og Hemsedal

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 27.04.2020 15:51:55
Erik Sletten

​Trysils ordfører Erik Sletten har sammen med ordførerne i Øyer og Hemsedal skrevet brev for å peke på at de som landets største vinterdestinasjoner er særlig hardt rammet av koronapandemien.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Ordførerne i landets tre største vinterdestinasjoner har sendt et felles brev til sentrale myndigheter.

​Erik Sletten, Jon Halvor Midtmageli og Pål Rørby sendte 27. april fellesbrevet til statsministerens kontor, statsrådene i kommunal- og moderniseringsdepartementet, næringsdepartementet og finansdepartementet, stortingsrepresentantene fra Innlandet, administrasjonen i Innlandet fylkeskommune samt partene i arbeidslivet og pressen.

Hensikten

Hensikten med dette brevet fra Trysil kommune, Hemsedal kommune og Øyer kommune er å synliggjøre den alvorlige situasjonen våre kommuner nå befinner seg i, fremme forslag til hvilke tiltak som bør iverksettes for å bedre situasjonen, i tillegg til å tydeliggjøre de tiltakene som kommunene sjøl har iverksatt.

Særlig hardt rammet

Som de tre største vinterdestinasjonene i Norge og attraktive hyttekommuner med alpinanlegg, hoteller og en næringsstruktur der reiselivet er katalysatoren, er vi særlig hardt rammet av Korona-situasjonen. Tilreisende og hytteeierskapet legger grunnlaget for en stor del av verdiskapingen og sysselsettingen i det lokale næringslivet, skriver de.

Ringer i vann

Når disse samfunnene nå stenges ned som følge av smittevernhensyn, vil fravær av gjester og kunder ramme våre kommuner spesielt hardt. Vi ser at virkningene av stopp i reiselivet brer seg til andre bransjer som ringer i vann, skriver de og viser blant annet til voldsom økning i arbeidsledigheten og mange bedrifter som melder om en svært vanskelig likviditetssituasjon. Flere trues av konkurs.

Fire tiltak

I brevet setter de fokus på fire tiltak de mener bør rettes mot særlig utsatte kommuner:

  1. Kompensasjon til kommunene
  2. Tiltakspakke for å opprettholde og stimulere til økt lokal aktivitet innen veg, vann og avløp, bygg og anlegg, skole og flomsikring
  3. Næringsretta virkemidler, påfyll på lokale næringsfond og langsiktig omstillings- og nyskapingsarbeid
  4. Menneskelige forhold

Hvilke konkrete tiltak innenfor de fire punktene de trekker fram, kan du lese i brevet her.

Sist oppdatert: 27.04.2020 16:05:11