Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Felles innspill til kompensasjonsordningen

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 30.04.2020 17:30:00
Kommunevåpnene til Trysil, Øyer og Hemsedal

​Trysil, Øyer og Hemsedal har sammen utarbeidet et felles innspill om kompensasjonsordningen.

 

Ordførerne i ​Trysil, Øyer og Hemsedal har utarbeidet felles innspill til kompensasjonsordningen.

​I dag, 30. april 2020, har ordfører Erik Sletten sammen med ordfører i Øyer kommune Jon-Halvor Midtmageli og ordfører i Hemsedal kommune Pål Rørby sendt et innspill til sentrale og fylkeskommunale myndigheter.

Alvorlige konsekvenser

Kommunene Trysil, Øyer og Hemsedal har gått sammen for å beskrive den alvorlige situasjonen som kommunene våre nå befinner seg i. Som de tre største vinterdestinasjonene i Norge har koronasituasjonen ført til særlige utfordringer for våre kommuner.

Arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten per 21. april 2020 er i Øyer 19 %, i Trysil 24,7 % og i Hemsedal 30,6 %. Med blant annet dette som utgangspunkt har de tre ordførerne utfordret regjering og Stortinget til å stille opp med økonomiske virkemidler for kommunene.

Betydelig omsetningssvikt

Øyer oppgir at bedriftene i kommunen forventer en omsetningssvikt på cirka 50 % de kommende tre måneder, opp mot 750 millioner kroner i 2020. Trysiltallene viser en svikt på mellom 20 og 60 %, avhengig av bransje og tidspunkt for oppheving av restriksjoner. I Hemsedal er omsetningssvikten på 440 millioner kroner kun i mars og april, tilsvarende cirka 40 % av årsomsetningen.

Kompensasjonsordningen

I brev datert 31. mars 2020 påpekte Trysil kommune følgende forhold som det er viktig å ivareta knyttet til kompensasjonsordningen:

 1. Ordningen må være bransjenøytral.
 2. Ordningen må omfatte alle bedrifter som har hatt et vesentlig inntektstap, og det må ikke skilles mellom stengning som følge av pålegg eller bortfall av kunder. Som vesentlig inntektstap regnes 30 % eller mer.
 3. Ordningen bør gjelde for månedene mars, april, mai og juni.
 4. Tillitsbasert
  Ordningen må være tillitsbasert, effektiv og rask, og med kontroll i etterkant.

Mye bra

Ordførerne gir regjeringen og Stortinget honnør for raskt å ha fått på plass en ubyråkratisk kompensasjonsordning. En rekke bedrifter i de tre kommunene har nå søkt og fått utbetalt tilskudd gjennom ordningen.

Innspill til endringer

Basert på tilbakemeldinger fra næringslivet peker de tre ordførerne på forhold som det er viktig å endre slik at en når målet med ordningen - nemlig å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser, samt bidra til levedyktige bedrifter.

 1. Beregningsgrunnlaget må på en bedre måte ivareta bedrifter som har store sesongmessige variasjoner i omsetningen. Til høyre kan du studere ordførernes regneksempler. Dette vil gi en bedre og mer rettferdig ordning for sesongbaserte virksomheter. Bedriftene vil kunne få kompensert den samme prosentmessige andel faste kostnader som samme måneds omsetningen utgjør av årets totale omsetning.
 2. Ordningen må ivareta nyoppstarta bedrifter og vekstbedrifter på en bedre måte.
 3. Det må ikke skilles mellom bedrifter som lovmessig ble nedstengt og de som stenger på grunn av bortfall av kunder. Justeringsfaktoren bør derfor være lik for alle - 90 %.
 4. Egenandelen på kr. 10 000 (foreslått endret til kr. 5 000 av regjering fra rapportering i mai) og minstebeløpet på kr. 5 000 må fjernes.
  Næringslivet i våre kommuner består av mange små bedrifter. For disse vil det å få kompensert kr. 15 000 per måned være svært avgjørende for et være eller ikke være framover.
 5. Tidsperspektivet på ordningen
  Mange næringer vil bruke lang tid på å få omsetningen opp på et mer normalt nivå. Derfor er det behov for en lenger varighet på ordningen enn de tre månedene som det i første omgang er lagt opp til.

Brevet er sendt til statsministerens kontor, statsrådene i kommunal og moderniseringsdepartementet, næringsdepartementet og finansdepartementet, stortingsrepresentantene fra Innlandet, administrasjonen i Innlandet fylkeskommune, partene i arbeidslivet og lokal og nasjonal presse.

Brevet i sin helhet finner du til høyre her.

 

Sist oppdatert: 30.04.2020 17:36:28