Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nå får EØS-borgere dra på hytta i Norge

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 14.05.2020 11:05:00
Hyttekos ved peisen

Nå kan EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, reise til denne. Men de får ti dagers karantene.

Her kommer noen presiseringer i forbindelse med at flere EØS-borgere nå kan reise til Norge.

EØS-borgere er statsborgere i land som omfattes av EØS-samarbeidet mellom EU og EFTA.

Fritidsbolig

Blant gruppene som nå kan komme, er de som eier fast eiendom i Norge, f.eks. fritidsbolig. Merk at campingvogn på f.eks. helårsplass ikke regnes fritidsbolig og heller ikke fast eiendom. Alle som kommer til Norge fra utlandet, får ti dagers karantene. Det betyr at de må være i karantene de ti første dagene de er her, men de kan reise hjem når de vil. De trenger ikke være her i ti dager.

Karanteneregler

De norske karantenereglene, som også vil gjelde utenlandske hytteeiere og andre EØS-borgere som kommer til Norge, betyr at man de ti dagene karantenen gjelder:

 • ikke skal ikke gå på skole eller jobb.
 • ikke skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • ikke skal ikke ta offentlig transport.
 • bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.
 • Personer som bor sammen, kan omgås normalt.

Mer info hos Folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlegen i Trysil ber om at utlendinger som kommer hit, sjekker kommunens hjemmeside - www.trysil.kommune.no/korona for å se om vi har lokale koronautbrudd eller har innført lokale regler.

Andre unntak

Regjeringen har også åpnet for at flere nå kan komme inn i Norge ved å unnta dem fra forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Mer info på regjeringen.no.

Se også Spørsmål og svar for EU/EØS-borgere hos Utlendingsdirektoratet.

Hyttetur

Om å dra på hytta sier regjeringen:

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 1 meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker, ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Du skal heller ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-syk hustandsmedlem.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Sjekk hjemmesiden til kommunen du skal reise til om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt for å sjekke dette ut eller be om unntak hvis de har lokale restriksjoner eller råd, men forhold deg til disse.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Regjeringen kom med nye råd for ferie- og fritidsreiser 15. mai, se lenke til høyre.

Fortsatt indre grensekontroll

Grensekontrollen som ble innført 16. mars som et tiltak for å begrense spredningen av covid-19, er foreløpig videreført i ytterligere 90 dager fra 16. mai kl. 8. Det gjelder både luft-, sjø- og landegrensen. Den kan bli ytterligere forlenget.

Det er viktig å understreke at grensekontrollen kun medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge. Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget med 90 dager.

Sist oppdatert: 15.07.2020 00:53:02