Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 25.07.2018 12:45:00
Logo til dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Dinutvei.no viser hva slags hjelp som tilbys og hvor.

​Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.​

Svært alvorlig

Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og
kriminalitetsutfordringer. Vold i nære relasjoner og voldtekt har et stort omfang også i
Norge. Konsekvensene av volden er alvorlige og kan skape store ringvirkninger - både
for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Nettportal

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Hjelp å få

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Forebygge vold

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Sist oppdatert: 26.07.2018 12:41:16