Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vilkår for å kunne bo på hytta

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.03.2020 12:20:15
Utsikt fra hyttevindu

​Du må ha tillatelse fra kommunen og oppfylle flere vilkår for å kunne bosette deg på hytta.

​Det er ikke nok å melde adresseendring til Folkeregisteret for å kunne flytte og bo på hytta. Du må ha godkjenning fra kommunen også.

​- Å bruke hytta som bolig krever godkjenning etter plan- og bygningsloven, sier avdelingsleder på bygg- og geodataavdelingen i Trysil kommune Rune Møller Poulsen.

Søknader

I tillegg til å melde flytting må du søke kommunen om midlertidig bruksendring og midlertidig dispensasjon fra formålet i planen, da hyttene ligger innenfor områder som enten er avsatt til fritidsbebyggelse eller ligger i LNF-områder. Slike søknader skal behandles innen 12 uker.

Vilkår

- Det er flere vilkår som må oppfylles før vi kan gi slik tillatelse. Blant annet må hytta ha helårsveg,  innlagt vann og avløpsanlegg som tilfredsstille kravene til helårsbolig eller være tilknyttet kommunalt avløpsnett. Sjekk veilederen vår for utfyllende informasjon. Hvis du ikke har en slik særskilt tillatelse fra kommunen, vil det altså ikke være anledning til å ta i bruk hytta som bolig, sier Rune. 

Steg for steg

Dette er gangen:

  1. Det må fylles ut søknad om bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d samt en begrunnet søknad om midlertidig dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens kapittel 19. Husk nabovarsel.
  2. Trysil kommune gir vedtak om tillatelse til bruksendring og midlertidig dispensasjon med vilkår. Ett av vilkårene er at man må melde flytting til hytteadressen til Folkeregisteret. 
  3. Det må søkes om brukstillatelse før man kan ta hytta fysisk i bruk som bolig. Da det vanligvis ikke er behov for store fysiske utbedringer, kan det gå kort tid fra man får vedtak om tillatelse til man kan søke om midlertidig brukstillatelse. Det er viktig å dokumentere at vilkårene i vedtaket om dispensasjon er oppfylt, herunder flyttemelding. 
  4. Trysil kommune utsteder midlertidig brukstillatelse.
  5. Tiltakshaver søker om ferdigattest og dokumenterer eventuelle vilkår i brukstillatelsen. Hvis man har fått krav om radonmåling, kan det ta litt tid å få resultatene. Man kan bo på hytta i påvente av det. 
  6. Trysil kommune utsteder ferdigattest.
  7. Bruksendringen gjelder så lenge eierne bor på hytta. Om de flytter eller selger, går hytta automatisk tilbake til fritidsbolig.

Tidligere praksis

Trysil kommune har hatt en positiv holdning til slike saker siden helt siden kommunestyret 18. februar 2014 tok disse retningslinjene inn i kommuneplanens arealdel 2014-2020. Cirka 30 har fått innvilget midlertidig endring av fritidsbolig til bolig.

Dagens situasjon

- Alle er kjent med korona-situasjonen og vår felles dugnad for å redusere smittespredningen. Det og at Trysil kommune har begrenset kapasitet i helsevesenet, er forhold vi nå må ta inn i vurderingen i slike saker. Vi har derfor en løpende dialog med kommuneoverlegen. Vi kan ikke nå si at alle som søker, vil få innvilget dispensasjon. Dessuten er det også slik at ingen i utgangspunktet har krav på det, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19, sier Rune.

Sist oppdatert: 26.03.2020 11:48:18