Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Åpne barnehager kl. 8.30-15 i uke 17

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.04.2020 15:11:28
Utekjøkken i Nysted barnehage

​Vi legger opp til  mye utetid når vi åpner barnehagene igjen 20. april kl. 8.30. Våre ansatte ser fram til å møte ungene "sine" igjen.

Copyright: Trysil kommune

​Barnehagesjef Berit Helen Haget har skrevet et langt brev til foresatte i kommunale barnehager i forbindelse med at de åpner igjen 20. april kl. 8.30.

​Her er brevet: 

Barnehagene åpner

Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge kan åpne 20. april., men senest 27. april. Etter vurderinger er det bestemt at barnehagene i Trysil åpner 20. april. Dette er vurdert ut fra at det er lav/ingen smitte i Trysil, barn og familier har behov for å komme tilbake til barnehagen, barnehagene i Trysil er små i forhold til mange andre kommuner og vi har store, fine utearealer med gode muligheter til aktiviteter og å holde avstander. 

Sentral veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

15. april offentliggjorde Utdanningsdirektoratet en veileder om smittevern i barnehager. Denne gir føringer for smitteforebygging nå da barnehagene åpner. Antall barn per gruppe er vesentlig. Veilederen finner du her.

For å ivareta spesielt hensynet smittevern, barn, og spesielt hensyn til mest mulig faste grupper og voksen per gruppe, så må vi tilpasse barnehagedriften i en periode. Det er mange forhold som skal tilrettelegges til barnehagene åpner mandag, men dette klarer vi, og vi skal gjøre vårt ytterste for at barn og voksne skal være trygge på at barna og hensyn til smittevern blir ivaretatt så godt som mulig. For dette er det nødvendig med enkelte tiltak, og vi håper at dere har forståelse for dette.

Beskjed om opphold

For å planlegge best mulig for alle parter må vi be om tilbakemelding om når barna kommer til barnehagen. Om kort tid vil foresatte bli kontaktet om dette for barnehageplass kommende uke. 

Åpningstid

For kommende uke, uke 17, blir ordinær åpningstid kl. 8.30-15.00. I løpet av uka vil åpningstid for uke 18 bli vurdert.

Foresatte med samfunnskritiske funksjoner eller – oppgaver bes tas kontakt om behov om eventuelle utvidet åpningstid. 

Grupper

Barna vil bli delt inn i mest mulig faste grupper sammen med fortrinnsvis en voksen per gruppe. Barnehagen vil gjøre en vurdering på sammensetningen av slike grupper.

Begrenset tilgang til leker

Leker skal nå vaskes oftere enn før. Derfor må vi begrense tilgang til antall leker i barnehagen. 

Matpakker

Ut fra kortere åpningstid blir det kun ett måltid, dvs. lunsj, i barnehagen. Barna må ha med matpakke, men får drikke i barnehagen. 

Utetid

Det er oppfordret til å være mest mulig ute da det helt klart er mindre risiko for smittespredning ute enn inne. Det legges derfor opp til stor grad av utetid. 

Henting og bringing

Henting og bringing av barn vil fortrinnsvis foregå ute, men hensynet til det enkelte barns behov skal ivaretas. Barnet må være kledd til utetid når det kommer til barnehagen.

Tøy tas med hjem

Vått/skittent tøy og sko tas med hjem hver ettermiddag.

Vask

God håndhygiene er viktig. Veilederen gir føringer om at alle barn og voksne skal vaske hender før de kommer i barnehagen og etter at de kommer hjem.

Renhold

Det blir utvidede renholdsrutiner i barnehagene; bl.a. hyppigere renhold av toalettskåler, kraner, bord, benker og leker.

Sykt barn skal holdes hjemme

Det er veldig viktig at barna holdes hjemme når de er forkjølet eller syke på annen måte. 

Foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling har gitt bestemmelser om at det nå skal betales ordinært for barnehageplass. Vi vil komme tilbake til denne saken senere.

Nyttig info

På Utdanningsdirektoratets sider er det nyttig info om å være i barnehagen og vi anbefaler dere å se disse.

Utdanningsdirektoratet skriver også dette:

Før barnehagene ble stengt i Norge, ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.
Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

- Med dette håper vi at foresatte og barn ser fram til at barnehagen åpner igjen. Ansatte i barnehagene ser fram til å møte dere igjen! skriver barnehagesjefen i Trysil.

 

Foresatte i private barnehager får informasjon direkte fra disse.

Sist oppdatert: 16.04.2020 15:40:53