Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Tegning av hjerte og puls 

Kurset oppfyller kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk, pasientrettet arbeid samt for spesialitet i allmennmedisin. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til det praktiske kurset som gjennomføres over to dager og har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Kurssted: Trysil legesenter, Lundevegen 3, Trysil

Avviklet kurs: 15. og 16. november 2019 kl. 8.30-16 - klikk for kursprogram

Påmelding: Lenke til påmeldingsskjema. Maks 30 deltakere.

Målgruppe

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og annet personell på legevakta. Helsedirektoratet krever at helsepersonell på legevakt må gjennomføre kursene innen 1.5.2021: 

https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/akuttmedisinforskriften/kurs-i-akuttmedisin

Hovedtemaer

ABCDE, Luftveishåndtering/assistert ventilasjon, HLR, venetilgang, hypotermi, alvorlig infeksjon/sepsis, anafylaksi, fare- og trygghetsvurdering og immobilisering.

Kurset gjennomføres i henhold til rammeplan utarbeidet av Norsk senter for legevaktsmedisin.

Læringsmål

  • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE-undersøkelsen.
  • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
  • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
  • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
  • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.
  • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden.

Obligatorisk forkurs

Du må fullføre det obligatoriske, nettbaserte forkurset (e-læring) før du kommer til Trysil på kurs.

E-læring

Du som ønsker/trenger kursbevis og dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, må melde deg på og betale et administrasjonsgebyr på 250 kroner. Arbeidsgiver kan søke Helsedirektoratet om å få dekket gebyret gjennom tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. E-læringskurset skal gjennomføres før den praktiske delen i Trysil.

Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/enrol/index.php?id=3

Kursgodkjenninger dokumentert med kursbevis

  • Leger: Godkjent av Legeforeningen som 7-timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.

Kontakt oss

Spørsmål? Kontakt enhetsleder i enhet for legesenter og beredskap Ann-Karin Røgholt, tlf. 62 45 78 50/951 82 091, ant@trysil.kommune.no.

Sist oppdatert: 21.11.2019 09:49:05