Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kreftomsorg

Når en person får diagnosen kreft, skjer mange endringer i livet. Det vil også påvirke de som står nær den som rammes av sykdommen.

Blå og rosa kreftsløyfeUnderveis, under utredning eller i starten av behandling kan det være godt å ha noen å ringe til, noen å snakke med, noen som kan støtte og veilede på vegen. Vi ønsker at denne siden skal være til hjelp for deg som har fått kreft eller er pårørende.

Kreftomsorgen i Trysil tilbyr:

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindrende omsorg og omsorg ved livets slutt.
  • Hjelp til lindring av symptomer og plager.
  • Informasjon om tjenestetilbudet i og utenfor kommunen.
  • Hjelp til samordning av tilbud og tjenester til personer med kreft, til personer med annen alvorlig kronisk sykdom og deres pårørende.
  • Å være et bindeledd mellom ulike tjenestenivåer og andre aktuelle samarbeidspartnere (sykehus, fastlege, Nav, sosionom, prest, fysioterapeut, ergoterapeut, sykehjem hjemmetjeneste, helsestasjon, skole, barnehage, samtaletjeneste og tjenestekontor).

Kreftomsorgens funksjon:

  • Vi skal være til hjelp med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for personer med kreft og deres pårørende på best mulig måte.
  • Vi skal være ansvarlige for å samordne tilbud og tjenester rundt personer med kreft i kommunen.
  • Vi skal være lett tilgjengelige for den som er syk og dens pårørende.
  • Vi skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg og lindrende omsorg i kommunen.

Kontakt oss

Kreftkoordinator og kreftsykepleier har kontor i Lundevegen 3 - i 2. avdeling på Trysil sykehjem. Telefonnummer og e-postadresse til oss finner du til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 06.03.2019 13:53:48