Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Hjemmetjenesten

Visjonen til Hjemmetjenesten i Trysil kommune er Et meningsfylt liv i eget hjem. Hjemmesykepleier.jpg

Tjenestens overordnede mål er: Trysil kommune skal utvikle tilbud som ivaretar hele mennesket og gir mulighet for livskvalitet og utvikling på grunnlag av den enkeltes forutsetninger.

Tjenesten yter personlig assistanse og helsetjenester i hjemmet. I tillegg betjenes kommunens trygghetsalarmer.

Tjenesten arbeider for å gi innbyggerne et så godt sykepleiefaglig tilbud at de kan føle trygghet ved å bo hjemme selv om de har et stort hjelpebehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. All tildeling av tjenester fattes ut i fra en individuell behovsvurdering i dialog med tjenestemottaker.

Tjenestene er døgnbemannet.

Alle søknader om pleie- og omsorgstjenester behandles av Tjenestekontoret.
​​​​

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 07.05.2019 08:24:16