Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil var først i Norge med digitale trygghetsalarmer

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 02.09.2015 08:43:17
Stina Brenden, Britt Støa og Randi Hemstad

​Stina Brenden, Britt Støa og Randi Hemstad synes det er stas at så mange kommuner vil lære av Trysils erfaring med digitale trygghetsalarmer.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Overgang til digitale trygghetsalarmer har vært en suksess i Trysil. Nå står andre kommuner i kø for å lære av oss​.

​Omsorgssjef Britt Støa, avdelingsleder i Hjemmetjenesten Stina Brenden og fagkoordinator Randi Hemstad ble svært så omsvermet da de nylig møtte 80 andre kommuner på Telenors brukerkonferanse i Oslo. Veldig mange var nysgjerrige på og ville vite mer om Trysils satsing på velferdsteknologi. Så langt handler det om digitale trygghetsalarmer, men det kommer mer.

Samveis

- Kommunene som er knyttet til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet Samveis, har tatt i bruk flere typer teknologi. Dem høster vi kunnskap og erfaringer fra i vår satsing på velferdsteknologi. Men på digitale trygghetstelefoner er det vi som har kommet lengst. Vi er også pilot og tester ut flere tjenester som kan koples til trygghetsalarmene, sier fagkoordinator Randi Hemstad.

Mange falske alarmer før

115 av de rundt 300 som får tjenester av Hjemmetjenesten har trygghetsalarm. Tidligere hadde vi et analogt system som ble betjent via en lokal sentral. Det var gammelt, utslitt og ustabilt, og Hjemmetjenesten måtte rykke ut hver gang en alarm gikk. Det ble noen bomturer til brukere som bare hadde kommet borti knappen, eller som ikke trengte bistand likevel.

Rykker ut på reelle alarmer

I 2014 inngikk vi en avtale med Telenor og fikk digitale trygghetsalarmer. Når de utløses, besvares de av helsepersonell i Oslo. De snakker med brukerne og kan dermed sile ut anrop som ikke krever at Hjemmetjenesten rykker ut. Når brukerne trenger bistand i hjemmet, ringer helsepersonellet i Oslo straks til Hjemmetjenesten vår og ber dem rykke ut.

Sparer en kveldsvakt

I tillegg til at brukerne nå har tryggheten ved at det digitale systemet aldri har nedetid slik at de raskt får snakke med helsepersonell, sparer kommunen en kveldsvakt hver dag fordi vi ikke lenger må rykke ut på falske alarmer. Vi har også spart utgifter ved at flere er trygge hjemme lenger og derfor ikke trenger sykehjemsplass så tidlig som før.

Kan bygges ut

Flere tjenester vil etterhvert bli knyttet til den digitale trygghetsalarmen. Vi har allerede testet ut fallalarm, døralarm, nattkamera med stillbilder som ikke blir lagret, og sporing med GPS med gode resultater. Vi har foreløpig ikke bestemt når vi tar disse i bruk. Røykdetektor og mobiltelefon er andre tjenester som kan integreres i trygghetsalarmen.

Velferdsteknologi

Sentrale føringer krever at vi må ta i bruk teknologiske løsninger i pleie- og omsorgssektoren. For det er et faktum at færre hender skal sørge for at flere eldre og andre pleietrengende får den omsorgen og tryggheten de trenger i framtida. Det betyr ikke at mennesket skal erstattes av maskiner, men at teknologien og de ansatte sammen skal sikre innbyggerne nødvendig omsorg og helsehjelp av god kvalitet, gi dem et meningsfylt liv i eget hjem og tilrettelegge for mest mulig selvstendige livssituasjoner, som det heter i Hjemmetjenestens mål.

Utsette sykehjemsplass 

Velferdsteknologi vil bli et hjelpemiddel i Hjemmetjenesten på linje med hverdagsrehabilitering, frivillighet, bofellesskap og dagsenter for å unngå eller utsette institusjonalisering. I Stortingsmelding 26 2014-2015 er hovedmålet at velferdsteknologi skal være integrert i helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Trysil er på rett veg, vi har gjort oss gode erfaringer og deler dem gjerne med andre kommuner.

Les mer i omsorgssjefens presentasjon til høyre.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.03.2017 18:46:59