Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rådmannen om medieoppslag om hjemmetjenesten

Publisert: 07.06.2019 13:39:14
Rådmann Jan Sævig

​Rådmannen tar på alvor hvordan medarbeiderne våre, lederne og de tillitsvalgte opplever denne situasjonen i enhet for hjemmetjenester, men har tillit til at vi sammen skal finne løsninger for å opprettholde og videreutvikle en god hjemmetjeneste, skriver han.

​Rådmannen kommenterer her oppslagene i Lokalavisa Trysil-Engerdal etter ansettelse av ny avdelingsleder i enhet for hjemmetjenester.

"I Trysil har vi en helse- og omsorgstjeneste som vi kan være stolte av, og som våre brukere og deres pårørende med sine tilbakemeldinger signaliserer at de er svært godt fornøyde med. Dette gjelder både fagligheten ved tjenesten og den menneskelige innsatsen våre ansatte legger i jobben sin med omsorg og omtanke. Fylkesmannen har mange ganger rost oss for innovasjon, vilje til endring og at vi lever opp til vårt motto.

Periodevis har vi i Trysil slitt med å få besatt alle stillinger, og det har videre vært krevende med å få besatt ledige vakter når sykdom har oppstått. Ansatte og ledelse har imidlertid brettet opp ermene for å få bemanningskabaler til å gå opp, og ansatte har satt brukerne i sentrum og påtatt seg massevis av ekstravakter for at vi skal få til dette. Rådmannen er både svært glad og takknemlig for at så mange står på så vi klarer å holde hjulene i gang – og stolt over at vi har en så god helse- og omsorgssektor som vi har. I mange andre kommuner er ikke dette en selvfølge.

Rådmannen finner det riktig å ha med seg dette bakteppet når han her på kommunens hjemmeside velger å gå ut og kommentere noe av det som har stått i lokalpressen om vår hjemmetjeneste den siste tida. For rådmannens egen del startet det med at han ble ringt opp av en journalist som kom med følgende påstander.

  1. «Mange ansatte i hjemmetjenesten har kontaktet meg med påstander at fire ledere i hjemmetjenesten har dratt til utlandet på en helgetur på kommunens regning.»
  2. «De samme ansatte påstår at en enhetsleder har ansatt sin datter i en avdelingslederstilling.»

Til disse påstandene kunne rådmannen svare at:

  1. De var fire ledere i hjemmetjenesten som sammen dro på en helgetur til utlandet, men dette var definitivt ikke dekket av Trysil kommune. Dette var en privat helgetur.
  2. Enhetsleder erklærte seg naturlig nok inhabil i tilsettingsprosessen, og denne ble i sin helhet ledet av kommunalsjef med sedvanlig assistanse fra HR-leder og to tillitsvalgte. Prosessen har fulgt lov og avtaleverk.

Noen ansatte mener at en annen person burde fått stillingen. Sånn er det av og til i tilsettingsprosesser, men det hevdes i lokalpressen at tilsettingen er feil. Det er den ikke – den har foregått helt i henhold til gjeldende spilleregler i arbeidslivet og saklige vurderinger er foretatt. Kommunalsjef Øverby har vært tydelig og presis om dette i en tidligere kommentar i pressen, ikke minst hva gjelder hvilke roller og myndighet som er kommunens ansvar å gjennomføre og holde seg til.

Det kom likevel såpass mange usaklige reaksjoner både i sosiale medier og internt i hjemmetjenesten om denne tilsettingsprosessen at ledelsen innkalte til et møte med personell i hjemmetjenesten i Nybergsund torsdag 2. mai. Her deltok også tillitsvalgte. Kommunalsjefen og HR-leder gikk gjennom tilsettingsprosessen fra A til Å, hva som er vår alles ytringsfrihet, og hva som greit å skrive om og like i sosiale medier når man er i et arbeidsforhold.

Øverby understreket at møtet ble holdt på grunn av sakens alvor, nemlig at enhetsleder av ansatte var direkte via media anklaget for økonomisk utroskap og grovt brudd på inhabilitetsregler. Det er dette som er sakens utgangspunkt, ikke at noen er uenige i hvem som har fått hvilke stillinger i vår kommune. Uten dette bakteppet ville det ikke blitt noe personalmøte av denne karakter.

Øverby ba videre alle bidra til at den nyansatte avdelingslederen ble mottatt med respekt og samarbeidsvilje og at de ansatte nå la saken bak seg. Så skjedde dessverre ikke. Enkelte la ikke saken bak seg, og derfor ble det en oppfølging, selv om det kun har dreid seg om fire saker. Disse har delvis vært taklet av enhetsleder, og/eller i samarbeid med HR-leder. To av sakene har dreid seg om Facebook og har hatt karakter av veiledning av ansatt om hva som er greit og hva som er ugreit.

Kommunalsjef Øverby har vært informert om dette og gitt sitt samtykke. Enhetsleders habilitet i oppfølgingen har det aldri vært tvil om. Det kan i ettertankens lys alltid hevdes at det kunne vært klokt om kommunalsjefen hadde vært med i samtalene, men det er noe helt annet enn å trekke habiliteten i tvil.

Trysil kommune har ikke egne retningslinjer for hvordan ansatte bør ytre seg i sosiale medier. Arbeidsmiljøloven og kommunens egne etiske retningslinjer forplikter alle ansatte til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Rådmannen ser at denne saken har aktualisert behovet for å diskutere og komme fram til retningslinjer for god praksis hva gjelder balansen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt.

Rådmannen tar på alvor hvordan medarbeiderne våre, lederne og de tillitsvalgte opplever denne situasjonen, men har tillit til at vi sammen skal finne løsninger for å opprettholde og videreutvikle en god hjemmetjeneste."

Rådmann Jan Sævig

Sist oppdatert: 07.06.2019 14:20:07