Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Hjemmetjenesten avdeling 4

Hjemmetjenesten avdeling 4 har to boliger med i alt 11 boliger med døgnbemanning for personer med ulike psykiske helseplager.  I tillegg gir de også  tjenester til personer som bor i private boliger.Hender holder om liten plante i bark

Personalet har høy kompetanse innen faget og mange års erfaring. De er hjelpepleiere og sykepleiere, noen med videreutdanning i psykisk helse arbeid.
 
Tjenestene innen psykisk helse samarbeider tverrfaglig både innad i kommunen, men også utenfor, for eksempel med distriktspsykiatriske sentre (DPS) og Sykehuset Innlandet avdeling Sanderud.

Hjemmetjenestens verdigrunnlag er fundamentert på likeverd, respekt, brukermedvirkning, åpenhet og vilje til endring. Brukerne skal oppleve trygghet og forutsigbarhet.
 
Tjenesten bistår i oppfølging i form av veiledning og opplæring i dagliglivets ferdigheter, aktivisering og opprettholdelse av struktur og trygghet. Oppgavene utføres hos den enkelte etter vedtak fra tjenestekontoret som behandler alle søknader om omsorgstjenester.

Brukere av tjenesten skal oppleve trygghet og forutsigbarhet ved hjelp av samarbeid med nødvendige instanser. De skal ha et meningsfylt liv i eget hjem, og det skal tilrettelegges for mest mulig selvstendighet.

 Ansatte

Sist oppdatert: 23.11.2017 08:22:00