Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Østhagen er offisielt åpnet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.08.2016 13:20:53
Østhagen sett fra hagen

​Det er kjempefint både inni og utenfor Østhagen, og enda finere blir det når paviljongen kommer på plass.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Trysil aldershjem er en saga blott. Nå heter det Østhagen. Bygget fra 1908 er ikke til å kjenne igjen.

​​Anerkjennende nikk og rosende ord var gjennomgangstonen da politikere og ansatte så hva arkitektene og bygningsarbeiderne hadde fått ut av det gamle aldershjemmet, nå Østhagen.

Trivelig

Det er blitt lyst, romslig, funksjonelt og ikke minst trivelig både for de som skal bo der, de som skal være på dagsenteret og de som skal jobbe der.

- Vi gleder oss til å fylle bygget med fag, glede og tjenester, sa kommunalsjef Trygve Øverby på den offisielle åpningen 25. august, en gledens dag som han sa. Du kan lese hele talen hans til høyre.

En milepæl

Med Østhagen på plass har Trysil fått et komplett medisinsk senter i Lundevegen. Rundt 200 millioner kroner er investert i legesenter, fysioterapi, sykehjem og nå Østhagen de siste årene. Med Østhagen er også det siste trinnet i omsorgstrappa på plass, for her blir det 11 omsorgsleiligheter med heldøgns bemanning.

Signalbygg

- Jeg gleder meg over å stå her i et nyrenovert bygg med ærverdig navn, bra innhold, endelig et dagsenter for mennesker med kognitiv svikt og et unikt og flott uteområde. Østhagen er blitt et stort og synlig signalbygg med ei herlig, gul kontrastfarge på utsida, sa leder i hovedutvalg for helse og omsorg Randi Sætre.

Voldsom investering

- Vi har investert voldsomt i helse og omsorg de siste åra; sykehjemmet i 2014, base for hjemmetjenesten avdeling 1 og 2 i 2015 og nå her. Nærmer vi oss ferdig? Ikke helt. Vi må gjøre noe med trygdeleilighetene bak her også, men det får vi komme tilbake til. I dag gleder vi oss over Østhagen, sa hun.

Ydmyk varaordfører

Varaordfører Knut Løken følte seg ydmyk der han sto for å framføre sangen Trysil-bygden skrevet av hans oldefar Per Strandvold og tonesatt av gammeltanta hans Marte Lutnæs, ydmyk fordi han akkurat der i mange år hadde stått med medisintralla og delt ut medisiner og pratet med mange flotte beboere.

- Jeg håper det fortsatt blir tid til å pleie det sosial her. Sjøl satt jeg mye borti gangen her og sang  trysilsanger med de gamle, vår tidligere ordfører Engebret Sørlie, blant annet, sa han.

Navnet Østhagen

Ordfører Erik Sletten sto for snorklippinga etter at han hadde fortalt historien om den gamle storgarden Østhagen som bygget har fått navnet sitt etter. Den lå ikke akkurat der, men like ved. Til garden hørte flere av dagens sentrumseiendommer, blant annet Hagelund der rådhuset står.

- Det er viktig å ta vare på gamle stedsnavn, og nå hadde vi muligheten til å ta i bruk Østhagen som ble revet på 1800-tallet, sa ordføreren.

Hell og lykke

- Vi har gravd dypt i pengesekken for å finansiere den store investeringa i helse og omsorg. Nå er vi rustet til å yte gode tjenester både i dag og i årene som kommer når vår generasjon kanskje krever en annen type omsorg enn vi gir i dag. Hell og lykke! sa ordføreren og klippet den gule snora som sto i stil med den gule kontrastfarga på utsida på Østhagen.

Fire år

Kommunens prosjektleder Ole Petter Blestad tok oss gjennom prosessen fra planlegginga startet i 2012 til bygginga startet i fjor høst og nå på det nærmeste er ferdig. Nå mangler det bare noen rekkverk, en paviljong, innregulering av luftmengder, litt ettermontering på el-biten og litt annet småtteri.

- Vi har til hensikt å overta bygget 26. august, og så starter innflyttinga til uka, sa han.

Fra 1908

Blestad sa at den eldste delen på Østhagen er fra 1908. Det første påbygget kom i 1954. I 1979 kom en ny fløy med 24 rom med egne bad. Og nå er alt renovert og gjort om til 11 omsorgsboliger, en for par og ti for enslige, base for hjemmetjenesten avdeling 3, kontor for helse- og omsorgsadministrasjonen og dagsenter for demente som bor hjemme.

Historien

Oddmund Myhr forteller at Østhagen var sykehus til 1965, sykehjem fra da til 1976 da det nye sykehjemmet ble ferdig, og så ble det tatt i bruk som aldershjem etter renoveringa i 1979. Det var fødestue der fram til 1969.

Kontorflytting

Mandag 29. august flytter hjemmetjenesten avdeling 3 inn på Østhagen sammen med omsorgssjef Britt Støa, demenssykepleier Vera K. Lumkjær Nordhagen, fagkoordinator Randi Hemstad, og konsulent Nancy Storsnes fra kommuneskogens lokaler i Slettmovegen.

Tirsdag 30. august flytter kommunalsjef Trygve Øverby og administrativ koordinator Sølvi Sletten fra Slettmovegen og tjenestekontoret (Ruth Norderhaug Hammer, Terese Holen Nyhus, Gry Lans og Ingunn Tremoen) fra Skredderbakken 8 C til Østhagen.

Onsdag 31. august kommer helseadministrasjonen fra helsesenteret; helsesjef Jon Arne Bye, fagkoordinator Anders Spangen og konsulentene Trine Hansen og Bjørn Sjøli.

Omsorgsboligene blir innflyttingsklare i slutten av september.

 Bildeglimt fra åpninga av Østhagen

Åpning Østhagen (2)Åpning Østhagen (4)Åpning Østhagen (5)Åpning Østhagen (14)Åpning Østhagen (7)Åpning Østhagen (9)Åpning Østhagen (12)Åpning Østhagen (19)Åpning Østhagen (21)Åpning Østhagen (25)Åpning Østhagen (27)Åpning Østhagen (32)Åpning Østhagen (36)Åpning Østhagen (37)Åpning Østhagen (39)Åpning Østhagen (43)Åpning Østhagen (44)Åpning Østhagen (48)Åpning Østhagen (52)Åpning Østhagen (54)Åpning Østhagen (55)Åpning Østhagen (56)Åpning Østhagen (59)Åpning Østhagen (64)Åpning Østhagen (67)Åpning Østhagen (71)Åpning Østhagen (74)Åpning Østhagen (75)Åpning Østhagen (76)Åpning Østhagen (79)Åpning Østhagen (81)Åpning Østhagen (84)
Sist oppdatert: 29.08.2016 14:40:15