Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten 

Alle skolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste tider. Kontakt henne eller skolen for å høre når.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.

Kontakt skolens helsesøster

Telefonnummer og e-postadresse finner du under Kontakt oss til høyre. OBS! Ikke send sensitive opplysninger på e-post. Da anbefaler vi heller eDialog som sendes kryptert.

Jordet skole og Trysil ungdomsskole: Anita Sakrisson

Innbygda skole og Trysil montessoriskole: Pernille Hildrum Haugestad

Vestre Trysil skole, Østre Trysil montessoriskole og Trysil videregående skole: Marit Sandvik

Vaksinering av elever

Vaksinering av 2. trinnselever skjer på helsestasjonen og foresatt er med. Vaksinering av 6., 7. og 10. trinnselever skjer på skolene.

Se vaksinasjonsprogrammet hos Folkehelseinstituttet.

Jenter og gutter i fokus

Vi inviterer alle elevene på 7. trinn til egne temadager, Jenter i fokus og Gutter i fokus, der fokuset er gode valg for egen helse og at elevene fra de forskjellige skolene, skal bli kjent med hverandre før de begynner på ungdomsskolen og ny tid i livet starter. De som ønsker HPV-vaksine - både gutter og jenter - får første dose denne dagen. 

Jentesnakk

Sammen med Byggende team og ungdomsskolen arrangerer vi Jentesnakk der inntil ti jenter på 9. trinn får plass etter søknad.

Jentene møtes jevnlig og arbeider med temaer som vennskap, selvtillit, egne grenser, kropp, mobbing, seksualitet og rus. Vi fokuserer på betydningen av vennskap da gode venninnerelasjoner har vist seg å være en viktig sosial kapital som beskyttelse mot senere psykososiale vansker. Målet er at jentene blir tryggere på seg selv og andre og bli flinkere til å sette egne grenser.

Deltagelsen i gruppen er frivillig. Vi har plass til 10 jenter i gruppen. Alle jentene i 9. trinn oppfordres til å søke. Et utvalg av de som har søkt vil få tilbud i denne omgang. 

Kontakt skolens helsesøster for søknadsskjema og mer informasjon.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 25.09.2018 15:11:35