Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle skolebarn og deres foresatte. Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolen arbeide for å fremme elevenes totale helse – psykisk, fysisk og sosialt – og forebygge sykdom og skade. Dette innebærer systematiske helseundersøkelser, helseopplysning, vaksinasjoner, undervisning, tverrfaglig samarbeid og henvisning videre ved behov.

Skolehelsetjenesten på barneskolene og ungdomsskolen i Trysil:  

​2. klasse​Kombinasjonsvaksinen DTP-IPV (difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)*.
​3. klasse​Måling av lengde/vekt. Målingen vil foregå på skolen uten foresatte. Foreldre blir kontaktet ved vekstavvik ut fra nasjonale retningslinjer.
​5. klasse​Undervisning om kropp, tenner og vann i samarbeid med tannpleier.
Undervisning: Psykologisk førstehjelp.
​6. klasse​Helsesirkel. Kartlegging av helsetilstanden og trivsel hos den enkelte.
​7. klasse​HPV-vaksine (humant papillomavirus) til jenter og gutter, totalt to doser i løpet av skoleåret*.
Gutter og jenter i fokus - egen dag der elevene får treffe jevnaldrende fra hele kommunen. Det blir undervisning om ulike tema.
​8. klasse​Helsesamtaler. Kartlegging av helsetilstand og elevens psykiske og fysiske helse. Måling av lengde/vekt.
Undervisning om kosthold, tenner og vann sammen med tannpleier.
​9. klasse​Undervisning: Psykologisk førstehjelp.
Seksualundervisning.
​10. klasse​Boostric Polio (difteri, kikhoste, stivkrampe og poliomylitt)*.
Undervisning om seksualitet.


* All vaksinering vil foregå på helsestasjonen.

I tillegg til dette kommer oppfølging av enkeltelever.

Skolehelsetjenesten bistår i undervisning om nødvendige og aktuelle tema i samråd med skolen.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for å gi råd og veiledning til elevene og skal være en samarbeidspartner for foreldrene og skolens personell.

Skolehelsetjenesten er behjelpelig med å formidle kontakt med lege, fysioterapeut, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten, familieterapeut og eventuelt andre aktuelle instanser ved ønske og behov.

Snapchat

Helsesykepleier på ungdomsskolen kan også følges på Snapchat.

Helsesøstersnap 

Sist oppdatert: 06.02.2019 14:03:16