Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Demensomsorg

God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.   To eldre med stokk kaster dansende, unge skygger på vegg          
      

Mål for demensomsorgen i Trysil kommune er:
 • Personer med demens får nødvendig og forsvarlig helsehjelp av god kvalitet gjennom hele sykdomsforløpet.
 • Personer med demens har et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
 • Personer med demens og deres pårørende medvirker aktivt i beslutninger om egen behandling og omsorg.
 • Kommunens innbyggere har kunnskap om demens og kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende.
 • Ansatte i demensomsorgen innehar kompetanse innen demens, sykdommer og behandling/tiltak.

Logo 

Vi arbeider for at personer med kognitiv svikt/demenssykdom og deres pårørende skal få en bedre hverdag.

Ved å ta kontakt kan man forebygge unødig frustrasjon og engstelse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon
 • Kartlegge behov for hjelpemidler
 • Informere om ulike tilbud i Trysil kommune
 • Oppfølging av personer med kognitiv svikt/demenssykdom og deres pårørende
 • Råd, veiledning og informasjon
 • Samarbeid med fastlege og andre instanser i kommunen og spesialisthelsetjenesten

Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Tidlig diagnostisering
 • Utelukke andre sykdommer som har demensliknende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med kognitiv svikt/demenssykdom og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid.

Hvem kan ta kontakt med oss?

Alle kan ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hvem er vi?

Ida Oline Talåsen, sykepleier
Anita Haugan Jacobsen, spesialhjelpepleier
Hilde Helseth, ergoterapeut

Kontakt:

Onsdag og torsdag kl. 8-15.30
Telefon: 476 90 908
E-post: demensteamet@trysil.kommune.no

Besøksadresse:

Østhagen
Lundevegen 12
2420 Trysil

 

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 24.05.2019 10:01:23