Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Demensteamet er på plass

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.05.2019 14:00:00
Demensteamet

​Demensteamet består av ergoterapeut Hilde Helseth, spesialhjelpepleier Anita Haugan Jacobsen og sykepleier Ida Oline Talåsen. Kontakt oss - og gjerne tidlig, oppfordrer de.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Tre unge, kunnskapsrike kvinner utgjør demensteamet i Trysil. De er topp motiverte og klare til innsats.

De tre er sykepleier Ida Oline Talåsen, spesialhjelpepleier Anita Haugan Jacobsen og ergoterapeut Hilde Helseth. Vi har fått et tverrfaglig team med andre ord, og det er viktig.

To dager i uka

De jobber i demensteamet i hhv. 40, 40 og 20 %-stilling. De er å treffe på onsdager og torsdager, på tlf. 476 90 908 og demensteamet@trysil.kommune.no. Ikke bruk e-post hvis du skal oppgi taushetsbelagte opplysninger.

Ta kontakt

Demensteamet er opptatt av at de skal være et lavterskeltilbud, noen alle tør å ta kontakt med om uro, gryende mistanker eller rett og slett spørsmål om endringer hos seg selv, hos slektninger, naboer eller venner - endringer som kan tyde på kognitiv svikt i en eller annen grad.

Endringer

Det kan være dårligere hukommelse, dårligere orienteringssans, at man ikke får til ting lenger, at humøret og personligheten endres - ja, hva som helst man måtte stusse på.

Bedre forløp

- Det er viktig at folk tar kontakt - jo tidligere, jo bedre. Å komme inn på et tidlig tidspunkt gjør det lettere å sikre et godt pasientforløp for den enkelte, sier enhetsleder for enhet for hjemmetjenester Britt Støa.

Mestring

- Tidlig diagnose gjør at demensteamet fort kan veilede kolleger som er rundt pasienten daglig, slik at de i sin tur kan legge til rette for mestring i hverdagen. Det gjør at folk kan bo hjemme lenger, og pårørende kan få avlastning raskere, sier Britt.

Til for mange

- Vi er til for personer med kognitiv svikt og deres pårørende først og fremst, men vi skal også veilede kolleger og annet helsepersonell - fastlegene, ansatte på sykehjemmet, i hjemmetjenesten, på dagsenteret og i enhet for funksjonshemmede - slik at de er best mulig rustet til å ta seg av de som rammes, sier de tre engasjerte helsearbeiderne.

Hovedoppgaver

Hovedoppgavene deres er å utrede og kartlegge personer med kognitiv svikt, følge opp dem og deres pårørende og informere om ulike tilbud. De er opptatt av å ufarliggjøre det å kontakte helsevesenet tidlig ved mistanke om kognitiv svikt. Derfor reiser de gjerne ut og presenterer seg når de blir invitert.

Etterspurt

Demensteamet hører til avdeling 3 i enhet for hjemmetjenester. Avdelingsleder Mette Dypviken Støa sier hun er veldig glad for at teamet nå er operativt.

- De har en viktig kompetanse og er allerede veldig etterspurt, sier hun.

Henvisning

Teamet har jobbet sammen siden påske og har brukt tida på å lage retningslinjer og prosedyrer for teamet selv og forslag til prosedyrer som de ønsker samarbeidspartnerne skal bruke. For eksempel kan fastlegene henvise pasienter til demensteamet for kartlegging og oppfølging.

- Flere fastleger har allerede henvist flere til oss, så behovet for et demensteam, er der absolutt, sier Ida.

 

Les mer om teamet på temasiden deres til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 16.05.2019 14:03:05